Cliëntenraad Topaz Zuydtwijck

De cliëntenraad is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de leiding van Topaz Zuydtwijck over allerlei onderwerpen die voor de cliënten/bewoners van belang zijn.

Van maaltijden, verbouwingen, belangrijke veranderingen in de organisatie, de kwaliteit van zorg en beleid, activiteiten tot veiligheid, gezondheid en hygiëne. Zaken dus die alle cliënten aangaan. Voor individuele klachten heeft Topaz klachtenregelingen.

Taken cliëntenraad

De cliëntenraad van Topaz Zuydtwijck:

  • Behartigt de collectieve belangen van de cliënten van de locatie.
  • Bewaakt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering.
  • Ziet toe op het beleid rond de klachtenregeling.
  • Adviseert bij het algemeen beleid voor het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten.

Samenstelling cliëntenraad

Een cliëntenraad van een Topaz-locatie kan bestaan uit cliënten, maar ook andere betrokkenen mogen in de cliëntenraad. Dat kan een familielid van een cliënt zijn of een goede bekende. Ook mensen die geen directe relatie hebben met Zuydtwijck maar zich wel zeer betrokken voelen, kunnen plaatsnemen in de cliëntenraad van Zuydtwijck. Belangrijk is dat de leden van de cliëntenraad regelmatig in Zuydtwijck komen en dus weten wat er speelt. En willen bijdragen aan een organisatie die zo goed mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van haar cliënten.

Voorzitter cliëntenraad Zuydtwijck

Frits Inthol
Frits werkte in globale commerciële en maritieme sectoren. De veelzijdigheid en de grote verantwoordelijkheid die gepaard gaan in deze vrijwilligersfunctie spreken hem aan om zich in te zetten voor de cliënten. Frits is ook lid van de centrale cliëntenraad.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad van Topaz Zuydtwijck? Wilt u lid worden? Of heeft u een vraag aan de cliëntenraad?

  • Bel: 071 579 8300
  • Stuur een e-mail via onderstaand formulier
  • Schriftelijk via het postvak bij de receptie
Informatie

cliëntenraad Topaz Zuydtwijck

Wilt u in ieder geval de met * gemarkeerde velden invullen? Graag willen we u vragen in de overige invulvelden alleen hoogstnoodzakelijk informatie te vermelden en zo min mogelijk medische informatie te verstrekken.

Topaz gebruikt de gegevens om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en verstrekt geen gegevens aan derden. Klik hier voor onze volledige privacyverklaring.

Centrale cliëntenraad

Behalve lokale cliëntenraden heeft Topaz een centrale cliëntenraad (CCR). De CCR bespreekt (strategische) onderwerpen die alle of meerdere locaties van Topaz betreffen.