Ons expertteam

Alle Topaz-locaties hebben een eigen team zorgmedewerkers, behandelaren en artsen. Zij hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ouderen, mensen met dementie en chronisch zieken. Op de locatie staan onder andere voor u klaar:

 • Verzorgenden
 • Helpenden
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Welzijnsmedewerkers
 • Huishoudelijk medewerkers
 • Gastvrouwen/-heren
 • Bewegingstherapeuten
 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Fysiotherapeuten
 • Geestelijk verzorgers
 • Logopedisten
 • Maatschappelijk werkers
 • Muziektherapeuten
 • Psychologen
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Brede kijk op gezondheid

Samen hebben we een brede kijk op uw gezondheid die verder gaat dan alleen het medische deel. Zingeving, kunnen genieten, goed contact met anderen en meedoen, zijn immers ook belangrijk in het leven.

De zorg

Onze zorg kan onder meer bestaan uit hulp bij opstaan, wassen, aankleden, persoonlijke verzorging, medicijngebruik, stomazorg en wondverzorging. En als dat nodig is, kunt u terecht bij onze behandelaren. Vaak zijn behandelaren ook meer op de achtergrond betrokken, als adviseur. Samen met de zorgmedewerkers bekijken ze bijvoorbeeld hoe we uw verzorging en verblijf zo optimaal mogelijk kunnen maken.

De specialist ouderengeneeskunde

Zodra u bij ons komt wonen, neemt een specialist ouderengeneeskunde (SO) van Topaz in veel gevallen de taken van uw huisarts over. Een SO is een afgestudeerd arts gespecialiseerd in ouderen en anderen met een kwetsbare gezondheid. De SO kan u zo nodig verwijzen naar behandelaren van Topaz. De SO stemt de zorg en behandeling die u bij ons krijgt goed op elkaar af. Als u in Foreschate komt wonen, houdt u nog wel uw eigen huisarts.

Persoonlijk cliëntplan

Samen bepreken we wat u zelf kan, wat uw mantelzorger wil doen en hoe wij ondersteunen. We willen u goed leren kennen. Zodat we weten wie u bent, wat belangrijk voor u is en waar u zich prettig bij voelt. Zo kunnen we onze zorg goed afstemmen op uw gewoontes en wensen. We leggen het allemaal vast in uw persoonlijke cliëntplan. Een eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV'er) is uw vaste contactpersoon en houdt in de gaten of uw cliëntplan wordt nageleefd. Veranderen uw wensen, behoeften of situatie? Dan stellen we de afspraken in overleg bij.

Samen de beste zorg

Alle teamleden werken nauw samen. Daardoor zien wij snel welke zorg en behandeling het beste past bij uw wensen en behoeften en kunnen wij dat slim organiseren. Natuurlijk in overleg met u en eventuele andere betrokken zorgprofessionals zoals een medisch specialist. We kunnen ook niet zonder de ondersteuning van familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Want alleen samen bieden we de beste zorg!

Blijven ontwikkelen voor de beste zorg

Onze medewerkers houden van hun vak en houden hun vak bij. Indien van toepassing zijn zij ingeschreven bij het landelijk kwaliteitsregister van hun beroepsgroep en aangesloten bij kennisnetwerken als ParkinsonNet en MS Netwerk. We zoeken altijd naar innovatieve oplossingen voor de best mogelijke zorg, verpleging en behandeling. Dat doen we door interne opleidingen, onderzoek, kennisdelen en samenwerking met specialisten uit de keten.