Participatieraad Topaz Revitel

De participatieraad is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de leiding van Topaz Revitel over allerlei onderwerpen die voor de revalidanten van belang zijn.

Van maaltijden, verbouwingen, belangrijke veranderingen in de organisatie, de kwaliteit van zorg en beleid, bereikbaarheid, veiligheid, gezondheid en hygiëne. Zaken dus die alle revalidanten aangaan. Voor individuele klachten heeft Topaz klachtenregelingen.

Taken participatieraad

De participatieraad van Topaz Revitel:

  • Behartigt de collectieve belangen van de revalidanten van de locatie.
  • Bewaakt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering.
  • Adviseert bij het algemeen beleid voor het toelaten en beëindigen van zorg aan revalidanten.

Samenstelling participatieraad

De participatieraad van Topaz Revitel bestaat uit betrokken vrijwilligers die vaak met de revalidanten in gesprek gaan. Maar ook andere betrokkenen mogen in de participatieraad. Dat kan een familielid van een revalidant zijn of een goede bekende. Ook mensen die geen directe relatie hebben met Revitel maar zich wel zeer betrokken voelen, kunnen zitting nemen in de participatieraad. Belangrijk is dat de leden van de participatieraad regelmatig in Revitel komen en dus weten wat er speelt. En willen bijdragen aan een organisatie die zo goed mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van haar revalidanten.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in het werk van de participatieraad van Topaz Revitel? Wilt u lid worden? Of heeft u een vraag aan de participatieraad?

  • Stuur een e-mail via onderstaand formulier
  • Schriftelijk via het postvak bij de receptie.
Informatie

participatieraad Topaz Revitel

Wilt u in ieder geval de met * gemarkeerde velden invullen? Graag willen we u vragen in de overige invulvelden alleen hoogstnoodzakelijk informatie te vermelden en zo min mogelijk medische informatie te verstrekken.

Topaz gebruikt de gegevens om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en verstrekt geen gegevens aan derden. Klik hier voor onze volledige privacyverklaring.

Centrale cliëntenraad

Voor (strategische) onderwerpen die alle of meer locaties van Topaz betreffen is er de centrale cliëntenraad (CCR). De participatieraad van Topaz Revitel is ook vertegenwoordigd in de CCR.