Vrienden van Munnekeweij

Juist als de gezondheid te wensen overlaat worden kleine, alledaagse dingen steeds belangrijker. Helemaal als door de gezondheidsproblemen thuis verruild moet worden voor een verpleeghuis. In de budgetten van verpleeghuizen is echter steeds minder ruimte voor extra's die het leven kleur geven. Daarom is de stichting Vrienden van Munnekeweij opgericht.

De stichting Vrienden van Munnekeweij wil een waardevolle bijdrage leveren aan het verblijf van de cliënten van Munnekeweij in Noordwijkerhout. De stichting beheert de giften van particulieren en bedrijven en ontvangen erfenissen en legaten. Hiermee realiseren de Vrienden allerlei projecten en extra voorzieningen die het leven, wonen en welzijn in Munnekeweij verbeteren. Wordt u ook Vriend van Munnekeweij?

Gerealiseerde wensen

De Vrienden hebben al vele kleine en grotere wensen helpen uitkomen, zoals:

 • Snoezelkamer
 • Tuinmeubilair voor het dakterras
 • Elektrisch ondersteunde rolstoelfiets en het onderhoud
 • Elektrisch ondersteunde duofiets en het onderhoud
 • Partytent
 • Fleeceponcho's
 • Kerststal met beelden
 • Kerstboom

Nieuwe wensen

Cliënten, medewerkers en de cliëntenraad van Topaz Munnekeweij kunnen de Vrienden vragen om een financiële bijdrage om hun wens te realiseren.

Hoe u kunt helpen

Helpen kan op vele wijzen. Wilt u op een andere manier een steentje bijdragen? We horen graag uw ideeën!

 • Al vanaf € 15,00 per jaar bent u Vriend van Munnekeweij. Een aanmeldingsformulier vindt u op de balie van de receptie van Munnekeweij. Het ingevulde formulier kunt daar ook weer inleveren. Of neem contact op en wij sturen u het formulier toe.
 • Doneer eenmalig of periodiek een bedrag naar keuze.
 • Start een ‘vriendenactie’ zoals een sponsorloop, wandeling of fietstocht. Het zal u verrassen hoeveel mensen u willen steunen.
 • Bent u jarig, gaat u trouwen of viert u een jubileum op het werk? Vraag uw gasten om een bijdrage voor de Vrienden van Munnekeweij.
 • Met een nalatenschap kunt u na uw overlijden belastingvrij schenken aan de Vrienden van Munnekeweij. Belangrijk is dat u dit officieel vastlegt in uw testament.
 • Als onderneming kunt u ‘bedrijfsvriend’ worden. Met geld, producten, diensten of acties laat u uw sociale gezicht zien.

Donaties

Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer NL91 RABO014.34.26.109 t.n.v. Stichting Vrienden van Munnekeweij. Namens de cliënten van Munnekeweij: hartelijk dank!

Belastingvoordeel

De Stichting Vrienden van Munnekeweij is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw gift aan de Vrienden onder voorwaarden mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en wij over nalatenschappen geen erfbelasting betalen. Lees er meer over op www.belastingdienst.nl bij ‘schenken aan goede doelen’.

Over de Vrienden van Munnekeweij

De stichting Vrienden van Topaz wordt bestuurd door vrijwilligers en werkt onafhankelijk van de stichting Topaz. Beloningsbeleid: geen beloning, geen vergoedingen.

Het bestuur

 • Siem Nulkes (voorzitter)
 • Willeke Duivenvoorden (secretaris)
 • Dolf Hulspas (penningmeester)
 • Piet Broekhof
 • Mary Broekhof
 • Ineke Duivenvoorde

Publicaties

Contactgegevens

Spechtstraat 10
2211 KL Noordwijkerhout
Telefoon: 0252 372447
Fiscaal nummer: 819833101

Vrienden van Topaz en Zuydtwijck

Naast de Vrienden van Munnekeweij zijn er ook: