Cliëntenraad Topaz Munnekeweij

De cliëntenraad is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de leiding van Topaz Munnekeweij over allerlei onderwerpen die voor de cliënten/bewoners van belang zijn.

Van maaltijden, verbouwingen, belangrijke veranderingen in de organisatie, de kwaliteit van zorg en beleid, activiteiten tot veiligheid, gezondheid en hygiëne. Zaken dus die alle cliënten aangaan. Voor individuele klachten heeft Topaz klachtenregelingen.

De cliëntenraad van Topaz Munnekeweij:

  • Behartigt de collectieve belangen van de cliënten van de locatie.
  • Bewaakt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering.
  • Ziet toe op het beleid rond de klachtenregeling.
  • Adviseert bij het algemeen beleid voor het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten.

Samenstelling cliëntenraad

Een cliëntenraad van een Topaz-locatie kan bestaan uit cliënten, maar ook andere betrokkenen mogen in de cliëntenraad. Dat kan een familielid van een cliënt zijn of een goede bekende. Ook mensen die geen directe relatie hebben met Munnekeweij maar zich wel zeer betrokken voelen, kunnen zitten nemen in de cliëntenraad van Munnekeweij. Belangrijk is dat de leden van de cliëntenraad regelmatig in Munnekeweij komen en dus weten wat er speelt. En willen bijdragen aan een organisatie die zo goed mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van haar cliënten.

Voorzitter cliëntenraad Munnekeweij

Thea van Wetten-Warmerdam
Thea van Wetten-Warmerdam werkte in verschillende functies in het LUMC. Haar schoonmoeder woont sinds november 2022 in Munnekeweij. Zij wil meedenken en meewerken aan het continueren van het welzijn van de bewoners in het steeds veranderende zorglandschap en zorgaanbod. Ze heeft ook zitting in de centrale cliëntenraad als vertegenwoordiger van Munnekeweij.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad van Topaz Munnekeweij? Wilt u lid worden? Of heeft u een vraag aan de cliëntenraad?

  • Bel: 088 921 3400
  • Stuur een e-mail via onderstaand formulier
  • Schriftelijk via het postvak bij de receptie
Informatie

cliëntenraad Topaz Munnekeweij

Wilt u in ieder geval de met * gemarkeerde velden invullen? Graag willen we u vragen in de overige invulvelden alleen hoogstnoodzakelijk informatie te vermelden en zo min mogelijk medische informatie te verstrekken.

Topaz gebruikt de gegevens om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en verstrekt geen gegevens aan derden. Klik hier voor onze volledige privacyverklaring.

Centrale cliëntenraad

Behalve lokale cliëntenraden heeft Topaz een centrale cliëntenraad (CCR). De CCR bespreekt (strategische) onderwerpen die alle of meerdere locaties van Topaz betreffen.