Cliëntenraad Topaz Haagwijk

De cliëntenraad is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de leiding van Topaz Haagwijk over allerlei onderwerpen die voor de cliënten/bewoners van belang zijn.

Van maaltijden, verbouwingen, belangrijke veranderingen in de organisatie, de kwaliteit van zorg en beleid, activiteiten tot veiligheid, gezondheid en hygiëne. Zaken dus die alle cliënten aangaan. Voor individuele klachten heeft Topaz klachtenregelingen.

De cliëntenraad van Topaz Haagwijk:

  • Behartigt de collectieve belangen van de cliënten van de locatie.
  • Bewaakt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering.
  • Ziet toe op het beleid rond de klachtenregeling.
  • Adviseert bij het algemeen beleid voor het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten.

Samenstelling cliëntenraad

Een cliëntenraad van een Topaz-locatie kan bestaan uit cliënten, maar ook andere betrokkenen mogen in de cliëntenraad. Dat kan een familielid van een cliënt zijn of een goede bekende. Ook mensen die geen directe relatie hebben met Haagwijk, maar zich wel zeer betrokken voelen, kunnen zitten nemen in de cliëntenraad van Haagwijk. Belangrijk is dat de leden van de cliëntenraad regelmatig in Haagwijk komen en dus weten wat er speelt. En willen bijdragen aan een organisatie die zo goed mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van haar cliënten.

Voorzitter cliëntenraad: Roland van Strien

Roland heeft gewerkt als manager, beleidsadviseur, stafmedewerker en projectmanager en is ex-mantelzorger. Hij wil zijn ervaringen ten nutte maken bij het nog nadrukkelijker positioneren van de belangen van de cliënten en hun vertegenwoordigers binnen Topaz. Roland is ook lid van de centrale cliëntenraad van Topaz.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in het werk van de cliëntenraad van Topaz Haagwijk? Wilt u lid worden? Of heeft u een vraag aan de cliëntenraad?

  • Stuur een e-mail via onderstaand formulier
  • Schriftelijk via het postvak bij de receptie
Informatie

cliëntenraad Topaz Haagwijk

Wilt u in ieder geval de met * gemarkeerde velden invullen? Graag willen we u vragen in de overige invulvelden alleen hoogstnoodzakelijk informatie te vermelden en zo min mogelijk medische informatie te verstrekken.

Topaz gebruikt de gegevens om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en verstrekt geen gegevens aan derden. Klik hier voor onze volledige privacyverklaring.

Centrale cliëntenraad

Behalve lokale cliëntenraden heeft Topaz een centrale cliëntenraad (CCR). De CCR bespreekt (strategische) onderwerpen die alle of meerdere locaties van Topaz betreffen.