Voorwaarden VPT-zorg

Topaz Volledig Thuis biedt VPT-zorg aan mensen die zelfstandig wonen rondom een aantal Topaz-locaties. Zij hebben langdurig intensieve zorg nodig vanwege dementie of chronische lichamelijke beperkingen door bijvoorbeeld parkinson, diabetes, reuma, artritis of hart- en vaatziekten.

Komt u vanwege (een combinatie van) dit soort ziektebeelden in aanmerking voor ‘zorg met verblijf’ via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Met Topaz Volledig Thuis krijgt u deze verpleeghuiszorg in uw eigen vertrouwde huis.

Veilig en verantwoord

Topaz Volledig Thuis is alleen mogelijk als uw thuissituatie geschikt is om veilig en verantwoord te wonen en uw gezondheid het toelaat. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het zorgteam van Topaz, uw huisarts en mantelzorger(s). Samen bekijken we of er bij u thuis medische veiligheid kan worden geboden en of mantelzorg beschikbaar is. Verder is het belangrijk dat u zelf structuur kunt aanbrengen in uw dag.

Waar bieden we Topaz Volledig Thuis?

Afhankelijk van uw thuisadres, kijken wij of we de zorg kunnen leveren. Ons werkgebied is groot. Schroom dan ook niet om contact op te nemen, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Topaz biedt VPT-zorg aan huis in de wijk Stevenshofdistrict en rondom de volgende zorglocaties:

*Deze locatie wordt momenteel geheel vernieuwd. Tijdens de nieuwbouwperiode - die loopt tot medio 2023 - blijven we VPT-zorg bieden rondom Foreschate in Voorschoten. Sommige ondersteuning bieden we in iets aangepaste vorm aan.