Voorwaarden VPT-zorg

Topaz Volledig Thuis biedt VPT-zorg aan mensen die zelfstandig wonen binnen een straal van 1 kilometer rondom een aantal Topaz-locaties. Zij hebben langdurig intensieve zorg nodig vanwege dementie of chronische lichamelijke beperkingen door bijvoorbeeld parkinson, diabetes, reuma, artritis of hart- en vaatziekten.

Komt u vanwege (een combinatie van) dit soort ziektebeelden in aanmerking voor ‘zorg met verblijf’ via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Met Topaz Volledig Thuis krijgt u deze verpleeghuiszorg in uw eigen vertrouwde huis.

Veilig en verantwoord

Topaz Volledig Thuis is alleen mogelijk als uw thuissituatie geschikt is om veilig en verantwoord te wonen en uw gezondheid het toelaat. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het zorgteam van Topaz, uw huisarts en mantelzorger(s). Samen bekijken we of er bij u thuis medische veiligheid kan worden geboden en of mantelzorg beschikbaar is. Verder is het belangrijk dat u zelf structuur kunt aanbrengen in uw dag.

Waar bieden we Topaz Volledig Thuis?

Topaz biedt VPT-zorg aan huis in een straal van 1 kilometer rondom de zorglocaties:

*Deze locatie wordt momenteel geheel vernieuwd. Tijdens de nieuwbouwperiode - die loopt tot medio 2023 - blijven we VPT-zorg bieden rondom Foreschate in Voorschoten. Sommige ondersteuning bieden we in iets aangepaste vorm aan.