Topaz Volledig Thuis

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan kunt u naar een verpleeghuis verhuizen. Maar wilt en kunt u thuis blijven wonen? Kies dan voor Topaz Volledig Thuis: 24-uurs verpleeghuiszorg in uw eigen woning.

We begrijpen dat het fijn is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Thuis is immers meer dan de plek of het huis waar u woont. Het is vooral een vertrouwde, veilige plek, met een verleden, herinneringen en gewoontes. Wij helpen u graag om veilig en verantwoord zelfstandig te blijven wonen.

Voor wie

Topaz Volledig Thuis is het ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) voor als u thuis langdurig intensieve zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege een ziekte als dementie, parkinson, diabetes, reuma, artritis of hart- en vaatziekten. Het biedt meer dan de reguliere thuiszorg. Wij bieden deze zorg in alle wijken rondom de Topaz-locaties in Leiden, Voorschoten en Noordwijkerhout maar ook in de wijk Stevenshofdistrict. Topaz Volledig Thuis is alleen mogelijk als uw thuissituatie geschikt is om veilig en verantwoord te wonen en uw gezondheid het toelaat.

Wat is Topaz Volledig Thuis?

Topaz Volledig Thuis gaat verder dan het reguliere thuiszorg-aanbod. Het is een 'pakket op maat'. We bieden alles wat u nu en in de toekomst mogelijk nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Alle zorg en ondersteuning in één hand dus, dat scheelt u een hoop geregel. Wat ook fijn is: u blijft gewoon bij uw eigen huisarts en apotheek. Wilt u meer weten?

Samen voor de beste zorg

De beste zorg, daar zorgen we samen voor. Als één team: met u, uw mantelzorger(s), huisarts en eventuele andere zorgprofessionals zoals een casemanager of fysiotherapeut. Uitgangspunt is dat u samen met uw mantelzorger(s) zelf doet wat binnen uw mogelijkheden ligt. Topaz biedt de aanvullende zorg, ondersteuning en begeleiding die nodig is. We stimuleren u om zelf keuzes te maken en zoveel mogelijk zelf te doen, zodat u zo zelfstandig mogelijk blijft. Waar het niet meer alleen gaat, zijn wij er voor u.

Cliëntenraadpleging

Jaarlijks vragen we cliënten en/of hun vertegenwoordigers om hun ervaringen met ons te delen. De resultaten van deze cliëntenraadpleging zijn in te zien op deze website en op onze zorglocaties. We bespreken de resultaten met de lokale cliëntenraden en indien nodig zetten we verbeteracties in.
Resultaten cliëntenraadpleging 2022

Zorg die bij ú past

We verdiepen ons in wie u bent, wat u belangrijk vindt, nodig heeft en waar u zich prettig bij voelt. Onze zorg sluiten we daarop aan. Zo helpen we u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen op een manier die bij ú past.

Ons team

U bent in goede handen bij onze teams met helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, huishoudelijk medewerkers en gastvrouwen. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV) is uw vaste contactpersoon en verantwoordelijk voor de coördinatie van alle zorg die u van Topaz krijgt. De lijnen met u, uw mantelzorger en huisarts zijn dus kort en persoonlijk.

Specialisaties

Onze mensen houden van hun vak en houden hun vak bij. Een aantal medewerkers is bovendien verder gespecialiseerd in zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) en dementie (psychogeriatrische zorg). Bijvoorbeeld de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) van het team Voorschoten. De GVP-er richt zich op de behoeften en wensen van de cliënt met dementie. De focus ligt niet op de ziekte, maar op de kwaliteit van leven.

Zorg aanvragen

Voor Topaz Volledig Thuis (oftewel Volledig Pakket Thuis) heeft u een indicatie nodig voor ‘zorg met verblijf’ via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het Cliënt Service Bureau van Topaz helpt u hier graag bij.

Vergoeding

Volledig Pakket Thuis wordt vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte en int de eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl leest u er meer over en berekent u de eigen bijdrage in uw situatie. Uw huisvestingskosten betaalt u zelf. Voor de meeste behandelingen bent u verzekerd via uw zorgverzekeraar.

Vragen die veel worden gesteld

Wat valt niet onder Topaz Volledig Thuis (oftewel Volledig Pakket Thuis)?

U blijft thuis blijft wonen en regelt daarom onderstaande zaken zelf:

  • Kosten voor de woning (huur of hypotheek) en inrichting.
  • Gemeentelijke toeslagen en heffingen.
  • Energiekosten, telefoon-, tv- en internetaansluiting.
  • Waskosten (Topaz biedt de mogelijkheid om de was tegen een redelijke vergoeding te doen).
  • Onderhoud in en aan het huis.
  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, medicatie en tandheelkundige zorg. Dit regelt u via de zorgverzekering.
  • Aanpassingen aan de woning. Hiervoor doet u een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via het Wmo-loket van uw gemeente.
  • Algemene voorzieningen uit de Wmo, zoals hulpmiddelen (rollator, traplift).
  • Vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Als u minder mobiel bent, kunt u een indicatie voor regiovervoer aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente.
Waar vind ik meer informatie over Topaz Volledig Thuis?

Informatie van de Rijksoverheid over Volledig Pakket Thuis vindt u op de website www.regelhulp.nl

Hoe vraag ik VPT-zorg aan?

Voor Topaz Volledig Thuis (oftewel Volledig Pakket Thuis) heeft u een indicatie nodig voor ‘zorg met verblijf’ via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorgadviseurs van het Cliënt Service Bureau (CSB) van Topaz helpen u hier graag bij.

Hoe wordt VPT-zorg vergoed?

VPT wordt vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte en int de eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl leest u er meer over en berekent u de eigen bijdrage in uw situatie. U betaalt zelf uw huisvestingskosten. Voor de meeste behandelingen bent u verzekerd via uw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs van het Cliënt Service Bureau (CSB) kunnen u er meer over vertellen.

Kan ik als niet-bewoner ook gebruikmaken van voorzieningen?

Ook als u thuis woont, is Topaz er voor u. Onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en andere behandelaren kunnen u zo nodig thuis behandelen.

Bovendien bent u van harte welkom bij onze Topaz-locaties. Wanneer u gebruik wilt maken van onze kapper, pedicure of ons sfeervolle restaurant, loopt u gewoon bij ons binnen. De receptioniste bij de ontvangstbalie wijst u de weg. Voor deelname aan onze ontmoetingscentra, heeft u eerst een indicatie nodig.

Heeft u vragen?

Waar kan ik terecht als ik een andere vraag heb?