Stap voor stap herstellen

Persoonlijk revalidatieplan

Wij willen graag weten hoe u gewend bent uw leven thuis te leiden en wat voor u belangrijk is om (weer) te kunnen. Zo brengen we uw revalidatiedoelen en -wensen in kaart en bepalen we de verwachte ontslagdatum. Alles wordt vastgelegd in uw persoonlijke revalidatieplan.

Korte en persoonlijke lijnen

Uw medische begeleiding is in handen van onze specialist ouderengeneeskunde (SO). Een verpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt bij wie u met al uw vragen en zorgen terechtkunt. De lijnen zijn dus kort en persoonlijk.

Eigen regie

De SO beoordeelt welke behandelaren betrokken moeten worden bij uw revalidatie. De behandelaren stemmen de afspraken voor uw therapie met elkaar af, waarbij u zelf de regie houdt. De SO, behandelaren en zorgmedewerkers bespreken regelmatig de voortgang van uw revalidatie en natuurlijk wordt u ook betrokken. Zo kan op tijd worden bijgestuurd als dat nodig is.

Therapie

U krijgt individueel therapie en in groepsverband. Bij groepstherapie leert u van anderen en zij van u. Bovendien kunt u ervaringen delen. Heel stimulerend, vinden veel revalidanten. U oefent ook zelfstandig met behulp van duidelijke instructies, soms met digitale hulpmiddelen.

Alles is revalidatie

Ook gedurende de rest van de dag bent u onder het motto ‘alles is revalidatie’ bezig met uw herstel. U leert weer de dingen te doen die bij uw vertrouwde dagelijkse leven horen. Handelingen als uit bed komen, wassen, aankleden en een kopje koffie halen, maken daarom deel uit van uw revalidatie. We motiveren u om zoveel mogelijk zelf te doen. Want zo helpen we u het beste bij uw herstel. Natuurlijk zijn we er voor u als het niet gaat.