Topcare

Topaz vindt dat de zorg en behandeling van mensen met een chronische ziekte beter kan. Topcare staat voor een goede levenskwaliteit voor mensen met een chronische ziekte, zowel thuis als in een verpleeghuis.

Daarvoor zetten we resultaten van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om in telkens vernieuwende behandelmethoden. De kennis en innovaties die we opdoen, delen we met de zorgsector en patiëntenorganisaties. Onze medewerkers bouwen hiervoor de juiste kennis en ervaring op. Volop ontplooiingskansen voor medewerkers dus.

Topcare & Huntington

In 2015 ontving Topaz Overduin het Topcare-predicaat voor huntingtonzorg van het ministerie van VWS. Naast Topaz heeft alleen Atlant Zorggroep het Topcare-predicaat huntingtonzorg. Het Topcare-predicaat geeft aan dat Overduin investeert in onderzoek en innovatie, nieuwe behandelmethoden ontwikkelt, samenwerkt en kennis deelt. Zo verbetert Topaz de zorg continu en draagt het bij aan de kwaliteit van leven van cliënten.

Gespecialiseerd onderzoeksteam

Een gespecialiseerd team van professionals werkt aan onderzoek en vertaalt de nieuwste inzichten naar de dagelijkse praktijk. Wij werken daarbij nauw samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en GGZ Rivierduinen. Wij delen onze kennis met collega’s in Nederland en daarbuiten. Zo maken we het voor patiënten mogelijk zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen.

Stichting Topcare

In 2009 bundelde Topaz met Atlant Zorggroep en Lelie Zorggroep de krachten in het Initiatief Topcare. Dit vanuit de overtuiging dat de zorg voor chronisch zieke mensen in Nederland beter kan. Inmiddels zijn ook Avoord, GRZPlus, Noorderbreedte, Vivium en Zonnehuisgroep Amstelland aangesloten. Gezamenlijk nemen deze zorgorganisaties deel in Stichting Topcare.