Ondersteuning mantelzorgers

Bent u mantelzorger van iemand met de ziekte van Huntington die zorg of ondersteuning krijgt van Topaz? Dan kunt ook u rekenen op onze steun.

Dat kan hard nodig zijn, want de ziekte van uw naaste kan een enorme wissel trekken op uw relatie, gezin, sociale leven en uw eigen gezondheid. Met gespecialiseerde ondersteuning helpen onze maatschappelijk werkers u bij het omgaan met de ziekte, het in contact blijven met uw naaste en met allerhande praktische zaken. En zo nodig nemen we de zorg (tijdelijk) over. Woont uw naaste bij ons? Dan moedigen we u aan een belangrijke rol in het dagelijkse leven te blijven vervullen.

Mantelzorgers kunnen bij onze casemanagers/maatschappelijk werkers terecht voor:

  • Alle vragen over de ziekte.
  • Een luisterend oor en goed gesprek.
  • De kortste route naar de juiste instanties.
  • Praktische hulp, bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorg, uitkering, bewindvoering en mentorschap, bij werk of dagbesteding of het vinden van een geschikte woonvorm.
  • (Ondersteuning bij) coördinatie van alle zorg die nodig is.
  • Het regelen van (tijdelijke) overname van zorg.

Vragen die veel worden gesteld

Is er een wachtlijst voor huntingtonzorg?

We proberen u zo snel mogelijk te helpen. Wilt u weten hoe snel u terechtkunt?

Hoe vraag ik huntingtonzorg aan?

Wij helpen u graag verder. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Hoe wordt huntingtonzorg vergoed?

De meeste huntingtonzorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar of via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wij helpen u graag.

Waar kan ik terecht met andere vragen over huntington?