Eerstelijns verblijf

Heeft u kortdurend medische zorg nodig die de thuiszorg niet kan bieden? Om aan te sterken na een ziekenhuisopname bijvoorbeeld? Of te herstellen van een intensieve behandeling? Dan kunt u tijdelijk verblijven in onze zorglocaties in Leiden.

U krijgt bij ons de verzorging en eventueel behandeling die nodig is voor uw herstel en het terugwinnen van uw zelfstandigheid. Zodat u snel weer naar huis kunt. We noemen dit eerstelijns verblijf (ELV). Topaz heeft veel ervaring met langdurige zorg voor chronisch zieken en ouderen. Die kennis en kunde zetten we ook graag in voor iedereen die kortdurend bij ons verblijft.

Voor wie

  • Het is voor u medisch noodzakelijk om 24 uur per dag een beroep te kunnen doen op zorg of begeleiding, maar ziekenhuisopname is niet (meer) nodig.
  • U kunt deze zorg niet krijgen via een vorm van thuiszorg.
  • Uw huisarts of medisch specialist schat in dat u binnen de tijd die staat voor uw eerstelijns verblijf, weer veilig kunt terugkeren naar huis.

Wat is eerstelijns verblijf?

  • ELV is een kortdurend, medisch noodzakelijk verblijf in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of revalidatielocatie. Topaz biedt ELV hoog complex.
  • ELV is gericht op terugkeer naar huis. U verblijft tijdelijk bij ons, met de bedoeling daarna weer terug naar huis te gaan. Een ELV duurt doorgaans 6 weken. Heeft uw herstel meer tijd nodig? Dan kan het verblijf onder voorwaarden verlengd worden tot maximaal 12 weken.
  • ELV is gericht op herstel. De nadruk ligt vooral op weer op krachten komen en activering en minder op behandelen.
  • U krijgt de begeleiding, verzorging en verpleging die u nodig heeft. Zo nodig 24 uur per dag. We bieden ook specialistische zorg, zoals stoma- of wondzorg.
  • Behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog van Topaz is niet standaard inbegrepen bij ELV. Als tijdens uw verblijf behandeling nodig is voor een vlot(ter) herstel, verwijst uw behandelend arts u naar de juiste behandelaar.

Het team

Onze verzorgenden, helpenden, verpleegkundigen, gastvrouwen-/heren, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en – indien nodig – behandelaren, staan voor u klaar. De medewerkers zijn gespecialiseerd in de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Samen ondersteunen zij bij uw herstel.

De behandelend arts

De specialist ouderengeneeskunde (SO) van Topaz neemt de huisartsenzorg gedurende uw verblijf over. Onze SO is dan uw 'behandelend arts'. Wij nemen contact op met uw huisarts voor een overdracht.

Korte lijnen

Tijdens uw verblijf heeft u een vaste contactpersoon (een zorgmedewerker) bij wie u met al uw vragen terechtkunt. Dat geldt ook voor uw mantelzorger(s). Korte en persoonlijke lijnen dus.

Mantelzorgers kunnen een grote steun zijn, tijdens opname en bij thuiskomst. Daarom betrekken we hen graag bij uw herstel.
Met uw toestemming natuurlijk!

Waar verblijft u?

Uit kwaliteitsoverwegingen concentreren wij het eerstelijns verblijf op 4 Topaz-zorglocaties. Waar u terechtkunt hangt af van beschikbaarheid en de soort zorg die u nodig heeft:

  • In Overrhyn en Revitel bieden we ELV hoog complex.

Nazorg

Het kan zijn dat thuis (tijdelijk) hulpmiddelen of voorzieningen nodig zijn om terugkeer naar huis mogelijk te maken. Denk aan een rollator of aanpassingen aan uw woning. Wij adviseren u. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen. Dit gaat via uw gemeente of de thuiszorgwinkel. Mogelijk heeft u thuis ook nog behandeling nodig. Hiervoor kunt u terecht bij Topaz360. En als thuiszorg nodig is, kunnen we helpen bij het vinden van een geschikte aanbieder.

Als u niet meer naar huis kunt

Blijkt tijdens uw verblijf onverhoopt dat u niet meer terug kunt naar huis? Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Meestal betekent dit een opname in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. Wij kunnen u hierbij helpen. Ook als u naar een huis buiten Topaz wilt.

Zorg aanvragen

Voor eerstelijns verblijf heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Wij helpen u hier graag bij.

Vergoeding

Uw zorgverzekeraar vergoedt eerstelijns verblijf. Uw eigen risico is van toepassing. Meestal vergoedt uw zorgverzekeraar ook eventuele behandelingen tijdens uw verblijf. Informeer vooraf naar de voorwaarden.

Veelgestelde vragen

Is er een wachtlijst voor eerstelijns verblijf?

Nee, er is geen wachtlijst voor eerstelijns verblijf in de regio. Als u onverhoopt niet bij Topaz terechtkunt, adviseren we u over alternatieven. Klik hier voor een actueel overzicht van onze ELV-capaciteit.

Mag ik mijn huisdier meenemen als ik tijdelijk bij Topaz verblijf?

Bij Foreschate, Overrhyn en Munnekeweij is dat afhankelijk van de afdeling waar u tijdelijk verblijft. Overleg hierover met de teamleider van de afdeling. Het is belangrijk dat u zelf voor uw huisdier kunt zorgen en erop let dat uw medebewoners geen last hebben van het dier. Als uw huisdier schade aanricht, bent u zelf verantwoordelijk. Bij Revitel is een huisdier meenemen niet mogelijk.

Hoe vraag ik eerstelijns verblijf aan?

Voor eerstelijns verblijf heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Onze zorgadviseurs helpen u graag.

Hoe wordt eerstelijns verblijf vergoed?

Uw zorgverzekeraar vergoedt eerstelijns verblijf. Het valt onder de basisverzekering, een aanvullende verzekering is dus niet nodig. Uw eigen risico is van toepassing. Eventuele behandelingen worden doorgaans ook vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer vooraf naar de voorwaarden.

Moet ik tijdens mijn verblijf bij Topaz een geldig id hebben?

Ja, in Nederland is het verplicht een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Bij de start van uw verblijf vragen we tijdens het intakegesprek naar uw identiteitsbewijs. Heeft u geen (geldig) identiteitsbewijs en kunt u niet meer zelfstandig naar de gemeente? Dan kan er een afspraak met een fotograaf en een medewerker van het gemeentehuis gemaakt worden in de Topaz-locatie.

Waar kan ik terecht als ik een andere vraag heb?