Vergoeding dagbesteding

De kosten voor het ontmoetingscentrum worden vergoed door:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of
  • de Wet langdurige zorg (Wlz) of
  • een persoonsgebonden budget (pgb) of
  • op particuliere basis

Eigen bijdrage

Voor dagbesteding via de Wmo, Wlz of een pgb betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op www.hetcak.nl leest u er meer over en berekent u de eigen bijdrage in uw situatie.

Vervoerskosten

Indien nodig verzorgt Topaz het vervoer. U krijgt de kosten voor vervoer vergoed als u daar een indicatie voor heeft en gebruikmaakt van het aangeboden groepsvervoer.

Kosten lunch

U neemt zelf uw lunch mee of laat de lunch (brood/warme maaltijd) door ons verzorgen. In dat geval betaalt u een vergoeding die afhankelijk is van de soort indicatie/beschikking die u heeft.

Meer informatie

Het Cliënt Service Bureau weet alles van vergoedingen en zorg aanvragen.