De specialist ouderengeneeskunde

Specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen gespecialiseerd in ouderen en anderen met een kwetsbare gezondheid. Vaak is sprake van meerdere gezondheidsklachten tegelijkertijd of is heel specialistische zorg nodig.

De specialisten ouderengeneeskunde (SO's) van Topaz weten alles over uw ziekte. Daarnaast hebben ze oog voor de gevolgen voor uw dagelijkse leven. Ze helpen u bij het vinden van mogelijkheden om zoveel mogelijk uit uw leven te blijven halen.

Specialismen

Onze SO's zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen, chronisch zieken en mensen die revalideren.
Ze hebben veel ervaring met:

  • Ouderen met dementie, psychiatrische ziektebeelden of gedragsproblemen.
  • Mensen met tijdelijke of chronische beperkingen. Bijvoorbeeld na een beroerte (CVA), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een nieuwe heup of hartinfarct. Of door ziekten als parkinson, huntington, diabetes, kanker, artrose, korsakov of MS.
  • Zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Wie we helpen

Onze SO's staan voor u klaar als u woont in een Topaz-zorglocatie. Of als u daar tijdelijk verblijft voor revalidatie of eerstelijns verblijf.

Ook als u zelfstandig woont in de regio Leiden en de Bollenstreek, werken onze specialisten ouderengeneeskunde van Topaz360 graag met uw huisarts samen. De behandeling vindt dan plaats bij ons of bij u thuis.

Hoe we helpen

Een SO is te vergelijken met een huisarts. De SO luistert goed naar wat u wilt, doet onderzoek, geeft advies, stemt uw medicijnen op elkaar af en begeleidt u bij ziekte, revalidatie en de laatste levensfase.

(Tijdelijke) bewoners

Als u bij Topaz komt wonen, neemt een SO in veel gevallen alle taken van uw huisarts over. Via uw eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV-er) maakt u een afspraak met de SO. Bij spoed staat altijd een SO voor u klaar, 24 uur per dag. Zo nodig verwijst de SO u door naar behandelaren van Topaz of een medisch specialist. De SO houdt de regie over uw zorg en behandeling. Woont u bij Topaz en heeft u nog wel uw eigen huisarts? Onze SO's werken graag samen. Dat geldt ook als u tijdelijk bij ons verblijft voor revalidatie of om aan te sterken (eerstelijns verblijf).

Mensen die zelfstandig wonen

Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als ze steeds complexere zorg nodig hebben. Daarom is ook thuis specialistische kennis nodig. Uw huisarts of medisch specialist kan onze SO's van Topaz360 bellen voor advies. Een SO kan ook bij u op huisbezoek komen en na onderzoek adviseren over passende zorg en behandeling. Dit gaat altijd in overleg met uw huisarts.

Samen voor de beste zorg

De SO's staan aan het hoofd van de medische teams op onze zorglocaties. Een medisch team kan bestaan uit co-assistenten, basisartsen, artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten en physician assistents. De SO's ondersteunen ook zorgmedewerkers en behandelaren bij vragen over uw verzorging, verpleging of behandeling. De SO's leiden de multidisciplinaire overleggen met de zorg-, behandel- en medische teams. In deze overleggen wordt uw zorg en behandeling goed op elkaar afgestemd.

Vergoeding, zorg regelen & meer info

Medische zorg door de SO wordt vergoed. Hoe dat gebeurt. wie verwijst en waar u meer informatie kunt krijgen, hangt af van uw situatie:

U woont in een Topaz-huis

Meestal neemt de SO van Topaz de taken over van uw huisarts zodra u bij ons komt wonen. De medische zorg door de SO is dan kosteloos voor u. Woont u bij Topaz en heeft u nog wel uw eigen huisarts? Dan kan die u verwijzen. Kijk bij 'u woont zelfstandig' hoe de vergoeding is geregeld.

U verblijft tijdelijk bij Topaz (revalidatie/eerstelijns verblijf)

Uw huisarts of medisch specialist heeft u verwezen naar Topaz voor revalidatie of eerstelijns verblijf. Uw zorgverzekeraar vergoedt de medische zorg door de SO van Topaz tijdens uw verblijf.

U woont zelfstandig

Als u zelfstandig woont kunt u voor behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) terecht bij Topaz360. U heeft daarvoor een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Topaz360 neemt vervolgens contact met u op. Meestal kunt u binnen 2 weken terecht bij een SO van Topaz360. Bij spoed eerder. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Uw eigen risico is van toepassing.

Neem contact op met Topaz360