De psycholoog

Een ziekte, ingrijpende gebeurtenis of gewoonweg het ouder worden: het kan u flink uit uw evenwicht brengen. U voelt zich misschien somber, angstig, onzeker of heeft vragen over uw geheugen.

De psychologen van Topaz helpen u met deze en andere psychische klachten. Ze doen onderzoek, adviseren, behandelen en begeleiden. Zodat u leert omgaan met de gevoelens en gedachten die uw balans verstoren.

Wie we helpen

Onze psychologen behandelen zowel cliënten die (tijdelijk) verblijven in Topaz-zorglocaties als mensen die zelfstandig wonen. Ze zijn gespecialiseerd in ouderen, chronisch zieken en mensen die revalideren. De psychologen van Topaz hebben veel ervaring met behandeling bij dementie, parkinson, huntington, oncologische aandoeningen, een beroerte en bij onzekerheid of angst bij verlies van gezondheid.

Waar we bij helpen

  • Cognitieve klachten, zoals vergeetachtigheid, concentratieproblemen, moeite met het vinden van woorden, plannen en organiseren.
  • Emotionele klachten, zoals verdrietiger zijn dan voorheen, niet meer kunnen genieten, somberheid, depressie, onzekerheid, piekeren, angstklachten, klachten na een traumatische gebeurtenis.
  • Gedragsverandering, zoals achterdocht, apathie, ontremd gedrag, agressie.
  • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is, zoals chronische vermoeidheid of pijn, oorsuizen, hoofdpijn.
  • Rouw- en verliesverwerking bij veranderingen door het ouder worden, (chronische) ziekte en beperkingen, het verlies van een dierbare.

Hoe we helpen

Hoe de ondersteuning van de psycholoog er precies uitziet, hangt af van uw hulpvraag. Misschien wilt u alleen maar duidelijkheid over wat er met u aan de hand is. Of wilt u dat uw klacht vermindert of ermee leren omgaan. Soms vragen uw naasten om hulp, omdat ze zich zorgen maken over u.

Onderzoek en advies

U heeft zelf de regie over uw behandeling. U bespreekt samen met de psycholoog uw klachten, welke problemen die geven in uw dagelijkse leven en wat u belangrijk vindt om (weer) te bereiken. Zo nodig worden aanvullende tests en onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld om in kaart te brengen hoe u informatie opneemt en verwerkt (denken, geheugen, plannen). Of hoe uw stemming is, uw persoonlijkheid en hoe u omgaat met gebeurtenissen. Vervolgens maakt de psycholoog samen met u een behandelplan, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Voor een optimaal resultaat betrekt de psycholoog graag uw mantelzorger en eventuele andere zorgverleners. Natuurlijk alleen met uw toestemming.

Behandeling en begeleiding

De behandeling bestaat uit 1 of meer gesprekken met de psycholoog. Onze psychologen werken volgens wetenschappelijk onderbouwde methoden. U gaat ook zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met oefeningen of het bijhouden van een dagboek. Daarnaast kan de psycholoog uw naasten begeleiden in hoe zij u het beste kunnen benaderen en ondersteunen. Zo staat u er niet alleen voor.

Samen voor de beste behandeling

De psychologen werken nauw samen met andere behandelaren van Topaz. Bijvoorbeeld met een muziektherapeut of bewegingstherapeut bij de behandeling van somberheid. Topaz is sterk in een dergelijke multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende behandelaren samenwerken voor de best mogelijke behandeling. Het behandelteam bekijkt uw klachten in zijn geheel en u krijgt de combinatie van behandelingen die nodig is. De behandelaren stemmen hun behandelingen zorgvuldig op elkaar af of combineren ze zelfs. Een specialist ouderengeneeskunde (SO) of (GZ-)psycholoog heeft de regie. Dit is slechts 1 voordeel van kiezen voor de behandelaren van Topaz.

Bij ons of bij u

Woont u bij Topaz of verblijft u tijdelijk bij ons voor revalidatie of eerstelijns verblijf? Dan verwijst de specialist ouderengeneeskunde (een arts) van Topaz of uw huisarts u naar onze psychologen zodra dat nodig is. In onze zorglocaties zijn alle voorzieningen voor een optimale behandeling.

Woont u zelfstandig in de regio Leiden en de Bollenstreek? Dan kunt u via Topaz360 gebruikmaken van de deskundigheid van onze gespecialiseerde psychologen. De behandeling vindt dan plaats bij ons of bij u thuis.

Vergoeding, zorg regelen & meer info

Behandelingen door de psycholoog worden meestal vergoed. Hoe dat gebeurt, wie verwijst en waar u meer informatie kunt krijgen, hangt af van uw situatie:

U woont in een Topaz-huis

Meestal neemt de specialist ouderengeneeskunde (SO) van Topaz de taken van uw huisarts over zodra u bij ons komt wonen. De SO verwijst u door naar een psycholoog van Topaz zodra daar aanleiding voor is. De behandelingen zijn dan kosteloos voor u. Woont u bij Topaz en heeft u nog wel uw eigen huisarts? Dan kan die u verwijzen. Kijk bij 'u woont zelfstandig' hoe de vergoeding is geregeld.

U verblijft tijdelijk bij Topaz (revalidatie/eerstelijns verblijf)

Uw huisarts of medisch specialist heeft u verwezen naar Topaz voor revalidatie of eerstelijns verblijf. Is tijdens uw verblijf behandeling door een psycholoog nodig om uw herstel te bevorderen? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar dit. Uw eigen risico is van toepassing.

U woont zelfstandig

Als u zelfstandig woont, kunt u voor behandeling van psychische klachten terecht bij Topaz360.

Met Wlz-indicatie

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan wordt de behandeling vanuit de Wlz vergoed. U betaalt in dat geval al een eigen bijdrage aan de Wlz. Voor de behandeling door de psycholoog hoeft u niet extra te betalen. U heeft een verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde zijn.

Zonder Wlz-indicatie

Heeft u geen Wlz-indicatie? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar behandelingen door onze psychologen. Uw eigen risico is wel van toepassing. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde.

Wachttijd

Na ontvangst van de verwijzing, nemen wij contact met u op. Houdt u er rekening mee dat de wachttijd voor behandeling door de psychologen van Topaz360 momenteel circa 12 weken is.