Muziektherapie

Herkent u dat: u hoort een liedje, uw gedachten dwalen direct af naar een bepaalde herinnering en uw stemming verandert op slag? Muziektherapie maakt gebruik van deze bijzondere kracht van muziek.

De muziektherapeuten van Topaz helpen u bij het omgaan met nare gevoelens, eenzaamheid, geheugenproblemen en pijnklachten. Muziektherapie is laagdrempelig. Iedereen heeft immers wel íets met muziek. En u hoeft niet muzikaal te zijn of zelf een instrument te spelen om profijt te hebben van muziektherapie.

Wie we helpen

Onze muziektherapeuten behandelen zowel bewoners van Topaz-zorglocaties als mensen die zelfstandig wonen. Ze zijn gespecialiseerd in ouderen, chronisch zieken en mensen die revalideren. De muziektherapeuten van Topaz hebben veel ervaring met behandeling bij:

 • Aandoeningen als dementie, parkinson, huntington, een beroerte, afasie of andere spraakproblemen.
 • Sociale geriatrie (ouderen met gedragsproblemen).

Waar kan muziektherapie bij helpen?

Muziektherapie kan worden ingezet om uiteenlopende redenen.

 • Het uiten van uw emoties, verbaal én non-verbaal. Via muziek komt u dichter bij uw emoties. Zelfs als praten moeilijk is of helemaal niet meer gaat, kan muziek helpen gevoelens en gedachten te uiten.
 • Het in stand houden en bevorderen van contact met de mensen om u heen. Bijvoorbeeld door samen te oefenen of zelfs gezamenlijk muziektherapie te volgen.
 • Het verbeteren van de spraak, bijvoorbeeld bij afasie of andere spraakproblemen.
 • Het verbeteren van uw stemming, zelfvertrouwen, zelfbeeld en het tegengaan van depressie en angst.
 • Het in stand houden/verbeteren van uw geheugen, concentratie en motoriek.
 • Het verminderen van onrustig gedrag, agressie, apathie.
 • Verlichting van pijnklachten.
 • Ontspanning.
 • Acceptatie van ziekte, rouwverwerking.
 • Het doorbreken van sociaal isolement en eenzaamheid.
 • Het verbeteren van uw lichamelijke conditie. Want zingen en bewegen op muziek hebben een gunstig effect op uw ademhaling en spieren.

Hoe werkt muziektherapie?

De therapie bestaat uit één of meer sessies met de muziektherapeut. Een sessie duurt 30 tot 45 minuten. Muziektherapie kan individueel of in groepsverband worden gegeven en zowel actief als passief zijn. Zingen, bewegen op muziek, instrumenten bespelen of luisteren naar muziek: het is allemaal mogelijk. U kunt de therapie ook samen met uw mantelzorger volgen. Dat zorgt vaak voor heel waardevolle contactmomenten.

De muziektherapeuten werken voor de best mogelijke behandeling samen met een groot team van behandelaren met verschillende specialismen

Bij ons of bij u

Woont u bij Topaz? Dan verwijst de specialist ouderengeneeskunde (een arts) van Topaz of uw huisarts u naar onze muziektherapeuten zodra dat nodig is. In onze zorglocaties zijn alle voorzieningen voor een optimale behandeling.

Woont u zelfstandig in de regio Leiden en de Bollenstreek? Dan kunt u via Topaz360 gebruikmaken van de deskundigheid van onze gespecialiseerde muziektherapeuten. De behandeling vindt dan plaats in een Topaz-zorglocatie of bij u thuis.

Vergoeding & zorg aanvragen

Sommige zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie vanuit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Het tarief van onze muziektherapeuten is € 60 per uur. U heeft een verwijzing nodig. Wie u moet verwijzen en waar u meer informatie kunt krijgen, hangt af van uw situatie:

U woont in een Topaz-huis

Meestal neemt de specialist ouderengeneeskunde (SO) van Topaz de taken van uw huisarts over op het moment dat u bij Topaz komt wonen. De SO verwijst door naar een muziektherapeut van Topaz zodra daar aanleiding voor is. Woont u bij Topaz en heeft u nog wel uw eigen huisarts? Dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

U woont zelfstandig

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts naar Topaz360. Topaz360 neemt vervolgens contact met u op. Belangrijk: als u niet naar onze zorglocatie kunt komen, is een verwijzing voor therapie aan huis nodig. U kunt meestal direct terecht bij de muziektherapeuten van Topaz360.