Maatschappelijk werk

Als uw gezondheid achteruitgaat, kan dat allerlei vragen oproepen. Word ik nog wel beter? Hoe ga ik om met chronische beperkingen? Hoe hou ik de relaties met de mensen om mij heen goed? Wat betekent mijn ziekte voor mijn financiën? Kan ik nog thuis blijven wonen?

De maatschappelijk werkers van Topaz bieden een luisterend oor en kennen de kortste route naar de juiste instanties. Emotionele én praktische ondersteuning dus, voor u en uw naasten. Zodat u de toekomst met meer vertrouwen tegemoetziet.

Wie we helpen

Onze maatschappelijk werkers ondersteunen cliënten die (tijdelijk) verblijven in Topaz-zorglocaties en mensen met de ziekte van Huntington die thuis wonen. Ze zijn er ook voor naasten van cliënten.

Specialismen

De maatschappelijk werkers van Topaz zijn gespecialiseerd in de begeleiding van ouderen, chronisch zieken en mensen die revalideren. Ze hebben veel ervaring met begeleiding bij dementie, parkinson, huntington, korsakov en een beroerte.

Hoe we helpen

Met de maatschappelijk werker kunt u vrijuit praten over uw zorgen, vragen en problemen. De maatschappelijk werker begeleidt u en uw dierbaren bij het omgaan met de situatie. Samen bekijkt u wat u belangrijk vindt in het leven, waar uw kracht en kwaliteiten liggen en hoe die het beste in te zetten. De maatschappelijk werker brengt uw draagkracht en dat van uw naasten in kaart en zoekt samen met u naar mogelijkheden en oplossingen. Ook kan de maatschappelijk werker met uw mantelzorger in gesprek gaan over diens rol in het netwerk rondom u.

De begeleiding kan bestaan uit:

  • Informatie over het ziekteverloop.
  • (Ondersteuning bij) coördinatie van uw zorg.
  • Een luisterend oor en goed gesprek. Om te leren omgaan met uw ziekte, bij veranderingen in uw woon-, werk- en/of sociale omgeving, het verwerken en accepteren van uw situatie.
  • Tips en adviezen voor uw naasten en/of verzorging over hoe ze u het beste kunnen ondersteunen.
  • De kortste route naar de juiste instanties. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorg, uitkering, bewindvoering en mentorschap, bij werk of dagbesteding of het vinden van een geschikte woonvorm.
  • Coördinatie van de multidisciplinaire screeningsdag in de Polikliniek Huntington. Voor advies over passende ondersteuning en behandeling.

Samen voor de beste behandeling

De maatschappelijk werkers werken nauw samen met andere behandelaren van Topaz. Bijvoorbeeld met een psycholoog die u kan helpen bij acceptatie van de situatie. Topaz is sterk in een dergelijke multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende behandelaren samenwerken voor de best mogelijke behandeling. Het behandelteam bekijkt uw klachten in zijn geheel en u krijgt de combinatie van behandelingen die nodig is. De behandelaren stemmen hun behandelingen zorgvuldig op elkaar af of combineren ze zelfs. Een specialist ouderengeneeskunde (SO) of (GZ-)psycholoog heeft de regie. Dit is slechts 1 voordeel van kiezen voor de behandelaren van Topaz.

Bij ons of bij u

Onze maatschappelijk werkers staan voor u klaar als u woont in een Topaz-zorglocatie. Of als daar tijdelijk verblijft voor revalidatie of eerstelijns verblijf.
Ook wanneer u de ziekte van Huntington heeft en zelfstandig woont, kunt u van hun deskundigheid gebruikmaken. De behandeling is dan bij u thuis, online via beeldzorg of in Topaz Overduin in Katwijk.

Vergoeding & zorg aanvragen

Begeleiding door de maatschappelijk werker wordt meestal vergoed. U heeft doorgaans geen verwijzing nodig. Meer informatie over vergoeding en zorg aanvragen in uw situatie:

U woont in een Topaz-huis

Woont u bij Topaz en heeft u geen eigen huisarts meer? Dan kunt u zelf zonder kosten een eerste gesprek met een maatschappelijk werker aanvragen via de zorgmedewerkers. Soms nodigt de maatschappelijk werker u zelf uit. Bijvoorbeeld als het zorg-/behandelteam denkt dat u een steuntje in de rug kunt gebruiken. Of als uw familie zich zorgen om u maakt. Woont u bij ons en heeft u nog wel uw eigen huisarts? Bespreek dan de verwijzing naar een maatschappelijk werker met uw huisarts.

U verblijft tijdelijk bij Topaz (revalidatie/eerstelijns verblijf)

U kunt zelf zonder kosten een eerste gesprek met een maatschappelijk werker aanvragen via de zorgmedewerkers. Soms nodigt de maatschappelijk werker u zelf uit. Bijvoorbeeld als het zorgteam denkt dat u een steuntje in de rug kunt gebruiken. Of als uw familie zich zorgen om u maakt. Heeft u meerdere gesprekken nodig? Dan heeft u een verwijzing nodig van de specialist ouderengeneeskunde van Topaz. Dit regelt de maatschappelijk werker voor u. Met deze verwijzing vergoedt uw zorgverzekeraar de begeleiding door de maatschappelijk werker tijdens uw verblijf bij Topaz. Uw eigen risico is van toepassing.

U heeft de ziekte van Huntington en woont zelfstandig

U kunt zonder verwijzing een afspraak maken via het Serviceloket Huntington.

Uw zorgverzekeraar vergoedt begeleiding door de maatschappelijk werkers (casemanagement).