Logopedie

Uw gedachten verwoorden, duidelijk praten, eten en drinken. Door het ouder worden, een beroerte, spierziekte of andere aandoening, gaat dat mogelijk niet meer vanzelf.

De logopedisten van Topaz helpen bij problemen met taal, spraak, stem, adem, kauwen en slikken. Ze doen onderzoek, geven advies en begeleiden bij oefeningen en hulpmiddelen. Zo helpen ze u om verstaanbaar te praten en eten en drinken weer zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

Wie we helpen

Onze logopedisten behandelen zowel cliënten die (tijdelijk) verblijven in Topaz-zorglocaties als mensen die zelfstandig wonen. Ze zijn gespecialiseerd in ouderen, chronisch zieken en mensen die revalideren en hebben veel ervaring met behandeling bij dementie, parkinson, huntington, MS, ALS, een beroerte, niet-aangeboren hersenletsel.

Hoe we helpen

U bespreekt met de logopedist uw klachten, voor welke problemen die zorgen in uw dagelijkse leven en wat u belangrijk vindt om (weer) te bereiken. Zo nodig worden aanvullende tests en onderzoeken gedaan. Samen maakt u een behandelplan, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. U oefent met de logopedist en ook zelfstandig. Als dat nodig is leert u hulpmiddelen te gebruiken.

Logopediebehandeling kan bestaan uit:

  • Begeleiding bij oefeningen om uzelf verstaanbaar(der) te maken. De logopedist helpt bij het verbeteren van uw houding, ademhaling en stemgebruik. Eventueel leert u andere manieren om uzelf duidelijk te maken. Samen met uw mantelzorger leert u elkaar weer begrijpen.
  • Begeleiding bij oefeningen voor beter kauwen en slikken. Zodat u zo lang mogelijk kunt blijven eten en drinken wat u gewend bent. Soms helpt een andere samenstelling van voedsel (verdunnen of verdikken). Hierover overlegt de logopedist met de diëtist.
  • Adviezen over hulpmiddelen en u hiermee leren omgaan. Zoals een aangepaste drinkbeker of bestek, communicatie-apps of spraakcomputer. Vaak schakelt de logopedist hiervoor de ergotherapeut in.
  • Nazorg als u bent ontslagen uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Zoals het geven van (vervolg)behandelingen, indien nodig bij u thuis.
  • Adviezen voor uw mantelzorger en/of verzorging over hoe ze u het beste helpen.

Samen voor de beste behandeling

De logopedisten werken nauw samen met andere behandelaren van Topaz. Bijvoorbeeld met een diëtist wanneer uw eten aangepast moet worden vanwege kauw- of slikklachten. Topaz is sterk in zo'n multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende behandelaren samenwerken voor de best mogelijke behandeling. Het behandelteam bekijkt uw klachten in zijn geheel en u krijgt de combinatie van behandelingen die nodig is. De behandelaren stemmen hun behandelingen zorgvuldig op elkaar af of combineren ze zelfs. Een specialist ouderengeneeskunde (SO) of (GZ-)psycholoog heeft de regie. Dit is slechts 1 voordeel van kiezen voor de behandelaren van Topaz.

Bij ons of bij u

Woont u bij Topaz of verblijft u tijdelijk bij ons voor revalidatie of eerstelijns verblijf? Dan verwijst de specialist ouderengeneeskunde (een arts) van Topaz of uw huisarts u naar onze logopedisten zodra dat nodig is. In onze zorglocaties zijn alle voorzieningen voor een optimale behandeling.

Woont u zelfstandig in de regio Leiden en de Bollenstreek? Dan kunt u via Topaz360 gebruikmaken van de deskundigheid van onze gespecialiseerde logopedisten. De behandeling vindt dan plaats in Topaz Zuydtwijck in Leiden of Topaz Overduin in Katwijk. Kunt u niet naar ons komen? Dan komen onze logopedisten graag bij u thuis.

Vergoeding, zorg regelen & meer info

Logopedie wordt meestal vergoed. Hoe dat gebeurt, wie verwijst en waar u meer informatie kunt krijgen, hangt af van uw situatie:

U woont in een Topaz-huis

Meestal neemt de specialist ouderengeneeskunde (SO) van Topaz de taken van uw huisarts over op het moment dat u bij Topaz komt wonen. De SO verwijst u door naar een logopedist van Topaz zodra daar aanleiding voor is. De behandelingen zijn dan kosteloos voor u. Woont u bij Topaz en heeft u nog wel uw eigen huisarts? Dan kan die u verwijzen. Kijk bij 'U woont zelfstandig' hoe de vergoeding is geregeld.

U verblijft tijdelijk bij Topaz (revalidatie/eerstelijnsverblijf)

Uw huisarts of medisch specialist heeft u verwezen naar Topaz voor revalidatie of eerstelijns verblijf. Is tijdens uw verblijf behandeling door een logopedist nodig om uw herstel te bevorderen? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar dit. Uw eigen risico is van toepassing.

U woont zelfstandig

Als u zelfstandig woont kunt u voor behandeling terecht bij Topaz360. Wij hebben de voorkeur voor een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Topaz360 neemt vervolgens contact met u op. U kunt ook zonder verwijzing zelf contact opnemen met Topaz360. Meestal kunt u zonder wachttijd terecht bij onze logopedisten.

Uw zorgverzekeraar vergoedt logopedie. Uw eigen risico is van toepassing. Uw zorgverzekeraar vergoedt ook veel hulpmiddelen. Onze logopedisten kunnen u er alles over vertellen.