Geestelijke verzorging

Soms loopt het leven anders dan verwacht, bijvoorbeeld door ziekte of een ingrijpende gebeurtenis. Dat kan veel gevoelens, gedachten en vragen oproepen. Ook met het ouder worden kunnen vragen ontstaan over het geleefde leven, de zin van het leven en het levenseinde.

Een gesprek met een geestelijk verzorger van Topaz kan helpen om te ontdekken wat voor u nu belangrijk is in het leven en wat steun en kracht geeft.

Wie we helpen

Onze geestelijk verzorgers begeleiden zowel cliënten die (tijdelijk) verblijven in Topaz-zorglocaties als mensen die zelfstandig wonen. Ze zijn gespecialiseerd in begeleiding van ouderen, chronisch zieken en mensen die revalideren.

Hoe we helpen

Onze geestelijk verzorgers zijn opgeleid in begeleiding bij zingevingsvragen. Ze hebben hun vak gemaakt van goed luisteren en de juiste vragen stellen. Onafhankelijk, open, niet-oordelend, oprecht betrokken en gericht op het begrijpen van uw verhaal. Een luisterend oor dus, zodat u zich écht gehoord voelt. De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing. De gesprekken zijn vertrouwelijk; de geestelijk verzorger praat dus met niemand anders over wat u vertelt. Alle geestelijk verzorgers van Topaz zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister SKGV.

De geestelijk verzorger biedt:

 • Begeleiding bij het omgaan met een ingrijpende gebeurtenis, ziekte en gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid, verlies, onrust, angst, woede of schaamte.
 • Rouwbegeleiding bij verlies van een dierbare of een ander groot verdriet.
 • Hulp bij het zoeken naar mogelijkheden die u hoop, kracht en troost bieden.
 • Hulp bij moeilijke beslissingen door ruimte te maken voor hoe u in het leven staat en wat voor u van waarde is.
 • Nazorg als u bent ontslagen uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Bijvoorbeeld door stil te staan bij wat dit met u heeft gedaan en wat u nodig heeft om uw leven weer op te pakken.
 • Begeleiding en ondersteuning wanneer u te horen heeft gekregen dat u niet meer beter wordt.
 • Hulp bij het opmaken van de levensbalans.
 • Mantelzorgondersteuning: ondersteuning van naasten, ook in de laatste levensfase van een dierbare.
 • Stervensbegeleiding en begeleiden en voorgaan in uitvaarten.
 • Begeleiding bij euthanasie, voltooid leven.

Speciaal voor (tijdelijke) bewoners van de Topaz-huizen:

 • Groepsgesprekken over levensthema’s die aansluiten op de leefwereld van bewoners.
 • Rituelen om de mooie momenten van het leven te vieren, verdriet een plek te geven of afscheid te nemen van het leven en dierbaren.
 • Kerkdiensten of andere rituele bijeenkomsten in de Topaz-huizen.
 • Bijeenkomsten om overleden bewoners te herdenken.
De geestelijk verzorgers werken voor de best mogelijke begeleiding samen met een groot team van behandelaren met verschillende specialismen

Bij ons of bij u

Onze geestelijk verzorgers staan voor u klaar als u woont in een Topaz-zorglocatie. Of als u daar tijdelijk verblijft voor revalidatie of eerstelijns verblijf.

Woont u zelfstandig in de regio Leiden en de Bollenstreek? Dan kunt u via Topaz360 gebruikmaken van de deskundigheid van onze gespecialiseerde geestelijk verzorger. De gesprekken vinden dan plaats op een plek waar u zich prettig voelt, bijvoorbeeld bij u thuis. Telefonisch of via beeldverbinding is ook mogelijk.

Vergoeding & zorg aanvragen

 • Geestelijke verzorging is kosteloos voor bewoners van de Topaz-huizen en mensen die daar tijdelijk verblijven voor revalidatie of eerstelijns verblijf. Als u zelfstandig woont zijn de eerste paar gesprekken gratis.
 • U kunt zonder verwijzing van uw (huis)arts een afspraak maken met een geestelijk verzorger van Topaz. Verblijft u (tijdelijk) bij Topaz? Vraag aan de verzorging om u in contact te brengen met de geestelijke verzorger van de locatie. Woont u zelfstandig? Dan gaat behandeling via Topaz360.