Fysiotherapie

Een wandeling maken, erop uit met de fiets of boodschappen doen. Het zijn zulke vanzelfsprekende dingen, totdat bewegen pijnlijk of ongemakkelijk wordt. Bijvoorbeeld door het ouder worden, een operatie of ziekte.

Onze fysiotherapeuten helpen bij houdings- en bewegingsklachten en coachen u om voldoende en verantwoord te bewegen. Zodat u zo fit en zelfstandig mogelijk blijft.

Wie we helpen

Onze fysiotherapeuten behandelen zowel cliënten die (tijdelijk) verblijven in Topaz-zorglocaties als mensen die zelfstandig wonen. Ze zijn gespecialiseerd in ouderen, chronisch zieken en mensen die revalideren. De fysiotherapeuten van Topaz hebben veel ervaring met behandeling bij onder meer: dementie, huntington, parkinson, beroerte, MS, oncologische aandoeningen, revalidatie na een nieuwe knie, heup of bij een botbreuk.

Hoe we helpen

U bespreekt samen met de fysiotherapeut uw klachten, welke problemen die geven in uw dagelijkse leven en wat u belangrijk vindt om (weer) te bereiken. Zo nodig worden aanvullende tests en onderzoeken gedaan. Samen met de fysiotherapeut maakt u een behandelplan, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. U krijgt individuele behandeling en/of groepstherapie.

Fysiotherapie kan bestaan uit:

  • Begeleiding bij oefeningen om bewegingen zo te maken dat ze minder moeite kosten of pijn doen.
  • Begeleiding bij kracht opbouwen en verbetering van conditie en evenwicht (balanstraining, valpreventie).
  • Adviezen voor hulpmiddelen en u hiermee leren omgaan, zoals een rollator of aangepaste schoenen.
  • Adviezen aan uw mantelzorger en/of verzorging over hoe ze u het beste kunnen helpen.
  • Nazorg als u bent ontslagen uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Zoals het geven van (vervolg)behandelingen, indien nodig bij u thuis.
  • Leefstijlcoaching voor voldoende en verantwoord bewegen en nieuwe klachten te voorkomen.

Samen voor de beste behandeling

De fysiotherapeuten werken nauw samen met andere behandelaren van Topaz. Bijvoorbeeld met een diëtist voor de juiste voeding die voldoende energie geeft om te werken aan een betere conditie. Topaz is sterk in een dergelijke multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende behandelaren samenwerken voor de best mogelijke behandeling. Het behandelteam bekijkt uw klachten in zijn geheel en u krijgt de combinatie van behandelingen die nodig is. De behandelaren stemmen hun behandelingen zorgvuldig op elkaar af of combineren ze zelfs. Een specialist ouderengeneeskunde (SO) of (GZ-)psycholoog heeft de regie. Dit is slechts 1 voordeel van kiezen voor de behandelaren van Topaz.

Bij ons of bij u

Woont u bij Topaz of verblijft u tijdelijk bij ons voor revalidatie of eerstelijns verblijf? Dan verwijst de specialist ouderengeneeskunde (een arts) van Topaz of uw huisarts u naar onze fysiotherapeuten zodra dat nodig is. In onze zorglocaties zijn alle voorzieningen voor een optimale behandeling zoals oefenruimten met speciale fitnessapparaten.

Woont u zelfstandig in de regio Leiden en de Bollenstreek? Dan kunt u via Topaz360 gebruikmaken van de deskundigheid van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten. De behandeling vindt dan plaats in een Topaz-zorglocatie of bij u thuis.

Vergoeding, zorg regelen & meer info

Fysiotherapie wordt meestal vergoed. Hoe dat gebeurt, wie verwijst en waar u meer informatie kunt krijgen, hangt af van uw situatie:

U woont in een Topaz-huis

Meestal neemt de specialist ouderengeneeskunde (SO) van Topaz de taken van uw huisarts over op het moment dat u bij Topaz komt wonen. De SO verwijst u door naar een fysiotherapeut van Topaz zodra daar aanleiding voor is. De behandelingen zijn dan kosteloos voor u. Woont u bij Topaz en heeft u nog wel uw eigen huisarts? Dan kan die u verwijzen. Kijk bij 'U woont zelfstandig' hoe de vergoeding is geregeld.

U verblijft tijdelijk bij Topaz (revalidatie/eerstelijns verblijf)

- U verblijft bij Topaz Revitel voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ):
Uw medisch specialist heeft u verwezen naar Revitel. Heeft u tijdens uw verblijf in Revitel fysiotherapie nodig? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar dit. Uw eigen risico is van toepassing.

- U verblijft in een Topaz-locatie voor eerstelijns verblijf (ELV):
Eerstelijns verblijf is gericht op aansterken en minder op behandeling. Mocht u toch fysiotherapie nodig hebben tijdens uw verblijf, dan kan dat. Wie verwijst en hoe het wordt vergoed, is afhankelijk van meerdere zaken. We informeren u over wat geldt in uw situatie.

U woont zelfstandig

Als u zelfstandig woont kunt u voor behandeling terecht bij Topaz360. Wij hebben de voorkeur voor een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Topaz360 neemt vervolgens contact met u op. U kunt ook zonder verwijzing zelf contact opnemen met Topaz360. Meestal kunt u zonder wachttijd terecht bij onze fysiotherapeuten.

Topaz360 heeft samenwerkingscontracten met alle zorgverzekeraars. Wij raden aan eerst te controleren hoeveel behandelingen u per kalenderjaar vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. De dekking van de behandelingen is afhankelijk van uw polis en verzekeraar. Als u niet (meer) aanvullend bent verzekerd, moet u behandelingen zelf betalen. Bij chronische aandoeningen geldt een aparte regeling. Vraag ernaar bij Topaz360.