Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zorg regelen

 

Zoekt u passende zorg voor uzelf of een familielid? Wilt u inzicht in de kosten, mogelijke vergoedingen of zoekt u hulp bij een indicatie aanvraag? Het Cliënt Service Bureau (CSB) van Topaz is er voor al uw vragen. Of u nu zelf zorg zoekt, partner of familielid bent van iemand die zorg nodig heeft of een verwijzende instantie, huisarts of belangengroep bent.

 
 
Cliënt Service Bureau

Ons Cliënt Service Bureau is u graag van dienst. Bel of stuur een e-mail. Zorg is snel geregeld. Het Cliënt Service Bureau is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur:

Telefoon:  088 921 2400 
Fax:         088 921 2499
E-mail:      csb@topaz.nl

U kunt ook uw gegevens achterlaten op het contactformulier, dan neemt een van onze medewerkers contact met u op. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u zorg kunt aanvragen en de verschillende vormen van financiering en vergoeding van zorg en behandeling.

Zorg aanvragen

U kunt zorg aanvragen met een indicatie. Er zijn vier indicaties mogelijk: voor langdurige zorg, eerstelijns verblijf en begeleiding/dagbesteding/respijtzorg.

 
Indicatie voor langdurige zorg

Wilt u voor een van de Topaz locaties of voor Volledig Pakket Thuis een Wlz-indicatie aanvragen? Wij adviseren u om eerst een gesprek aan te vragen met een van de zorgadviseurs van het Cliënt Service Bureau van Topaz. Samen met een zorgadviseur kunt u uw persoonlijke situatie bespreken. De zorgadviseur is goed op de hoogte welke (financiële) consequenties een Wlz-indicatie voor u kan hebben.

Het is namelijk mogelijk dat u vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht heeft op minder zorg dan dat u momenteel krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Na het gesprek kan de zorgadviseur u een advies op maat geven.

Indicatie aanvragen
Uw indicatie voor de Wet langdurige zorg (de opvolger van de AWBZ) krijgt u van het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg. U kunt deze indicatie zelf aanvragen. Daarvoor kunt u het formulier ‘Aanvraag langdurige zorg’ printen, invullen en met pen ondertekenen. U stuurt het daarna naar:

CIZ Rijswijk
Postbus 3126
2280 GC Rijswijk

Als u meer wilt weten over de vergoedingen uit de Wlz kunt u contact opnemen met het Cliënt Service Bureau van Topaz op telefoonnummer 071 4056 925 of gebruik het contactformulier.

Indicatie voor eerstelijns verblijf

Wanneer u tijdelijk (intensieve) zorg nodig heeft, dan heeft u een indicatie eerstelijns verblijf nodig van uw huisarts. Uw huisarts kan contact opnemen met het Cliënt Service Bureau van Topaz om de mogelijkheden voor u te bespreken.

De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast kan het zijn dat u voor de medicatie die u gebruikt een eigen bijdrage moet betalen. Dit is afhankelijk van het medicatiegebruik en de zorgverzekering die u heeft.

Indicatie voor begeleiding en dagbesteding

Uw indicatie voor begeleiding en dagbesteding en respijtzorg (zorg om de mantelzorger te ontlasten) krijgt u van uw gemeente. U kunt deze indicatie zelf aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente.

Kijk hiervoor op de website van uw gemeente:

Wmo-loket Gemeente Leiden

Wmo-loket Gemeente Katwijk

Wmo-loket Gemeente Noordwijkerhout

Wmo-loket Gemeente Voorschoten

Financiering en vergoedingen

Wet langdurige zorg

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is per 1 januari 2015 vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe wet vergoedt zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. U krijgt deze zorg meestal bij een zorgorganisatie, maar u kunt er ook voor kiezen om deze zorg thuis te krijgen. Daarvoor zijn drie mogelijkheden:

 • een volledig pakket thuis (vpt). Met een vpt krijgt u thuis dezelfde zorg die u zou krijgen als u bij een zorgorganisatie zou wonen.
 • een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb regelt u alle zorg zelf thuis.
 • Een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgpakket van een zorgorganisatie nodig heeft of als u de zorg niet volledig zelf via een pgb wilt organiseren. Met het mpt kunt u zorg door een zorgorganisatie combineren met een pgb.

Eigen bijdrage
Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Op de website van het CAK kunt u hierover meer lezen. Uw eigen bijdrage wordt ook geïnd door het CAK.

De regionale zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz en kopen zorg in voor cliënten. Voor deze langdurige zorg heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft, hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. U krijgt deze indicatie van het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg. U kunt deze indicatie zelf aanvragen (zie de pagina zorg met indicatie).

Als u meer wilt weten over de vergoedingen uit de Wlz kunt u contact opnemen met het Cliënt Service Bureau van Topaz op telefoonnummer 071 4056 925 of gebruik het contactformulier.

 

 

 

 

 

 

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte medische zorg, behandeling, (geriatrische) revalidatie, wijkverpleging, eerstelijns verblijf en medische hulpmiddelen.

Polisvoorwaarden
In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak de verzekeraar bepaalde behandelingen, zoals fysiotherapie, logopedie of ergotherapie, vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen.

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat het eerste deel van de zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. Uw zorgverzekeraar informeert u over de hoogte van dit berdag. Bepaalde zorg, zoals huisartszorg en wijkverpleging, valt niet onder het eigen risico.

Als u meer wilt weten over de vergoedingen vanuit de zorgverzekering kunt u contact met het Cliënt Service Bureau van Topaz op telefoonnummer (071) 4056 925 of gebruik het contactformulier.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Die hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt. De gemeente bepaalt samen met u wat daarvoor nodig is.

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen, zijn:

 • huishoudelijke hulp: zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen.
 • aanpassingen in de woning: bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet.
 • maaltijdverzorging: ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd.
 • individuele begeleiding,
 • dagbesteding
 • respijtzorg (zorg om de mantelzorger te ontlasten of als de mantelzorger uitvalt)

Er zijn algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis. Een maatwerkvoorziening wordt per individu toegekend. Voorbeelden zijn een individuele begeleiding of groepsbegeleiding bij een ontmoetingscentrum.

Eigen bijdrage
Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor de hulp die u uit de Wmo ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en leefsituatie (bent u alleenstaand of heeft u een partner die thuis woont of bij een zorgorganisatie verblijft) . Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Uw eigen bijdrage wordt ook geïnd door het CAK.

Wmo-voorzieningen aanvragen
Voor het aanvragen van hulp kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. Uw gemeente stelt vast of u recht heeft op een indicatie. Meer informatie kunt u lezen op de website van uw gemeente:

Wmo-loket Gemeente Leiden

Wmo-loket Gemeente Katwijk

Wmo-loket Gemeente Noordwijkerhout

Wmo-loket Gemeente Voorschoten

Als u meer wilt weten over vergoedingen uit de Wmo kunt u contact opnemen met het Cliënt Service Bureau van Topaz op telefoonnummer (071) 4056 925 of gebruik het contactformulier.

Particulier

Topaz kan ook voor particuliere hulp zorgen. U betaalt dan zelf de kosten van extra diensten die niet vergoed worden. 

Als u hierover meer wilt weten, kunt u contact opnemen met het Cliënt Service Bureau van Topaz op telefoonnummer (071) 4056 925 of gebruik het contactformulier.

Veelgestelde vragen

 • Kan ik ook gebruik maken van de voorzieningen en het aanbod van Topaz als ik er niet woon?

  Ook als u thuis woont, is Topaz er voor u. Onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en andere behandelaars komen naar u toe.

  Bovendien bent u bij onze Topaz locaties van harte welkom. Wanneer u gebruik wilt maken van onze kapper, pedicure of ons sfeervolle restaurant, loopt u gewoon bij ons binnen. De receptioniste bij de ontvangstbalie wijst u de weg. Voor deelname aan onze ontmoetingscentra, heeft u eerst een indicatie nodig.

   Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons Cliënt Service Bureau.

  Cliënt Service Bureau
 • Zijn er nog bijkomende kosten als ik bij Topaz kom wonen?

  Ja, bepaalde aanvullende producten en diensten vallen niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals waskosten, borrelbijdragen, telefoon/tv aansluiting. U bent uiteraard geheel vrij in uw keuze deze wel of niet af te nemen. In de prijslijst die u hier kunt downloaden, vindt u een overzicht van de producten en diensten en de kosten die wij daarvoor in rekening brengen.

  Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons Cliënt Service Bureau.

  Cliënt Service Bureau
 • Moet ik bij de start en tijdens mijn verblijf in bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs?

  Ja, u bent in Nederland verplicht u altijd te kunnen legitimeren. Bij de start van uw verblijf vragen we tijdens het intakegesprek naar uw identiteitsbewijs. Heeft u geen (geldig) identiteitsbewijs en kunt u niet meer zelfstandig naar de gemeente , dan kan er een afspraak met een fotograaf en een medewerker van het gemeentehuis gemaakt worden in de Topaz locatie.

 
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.