Samen voor betere dementiezorg

Topaz hecht veel waarde aan samenwerking met andere zorgprofessionals en patiëntenverenigingen en het delen van kennis. Samen maken we de dementiezorg steeds beter.

Naast de samenwerking met ActiVite in het Expertisecentrum Dementie, nemen we ook deel aan andere (internationale) samenwerkingsverbanden.

Kennisnetwerk dementie

Topaz is medeoprichter van het Kennisnetwerk dementie. Dit lerende netwerk zet zich in voor meer gepersonaliseerde dementiezorg en ondersteuning. Zorgprofessionals van de deelnemende organisaties inspireren elkaar en werken samen aan innovaties.

Kennisnetwerk D-ZEP

Topaz is lid van Kennisnetwerk D-ZEP. Dit is een expertisecentrum voor mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP).

‘Stronger Together’ met HammondCare Australië

Topaz is in 2021 een strategische samenwerking aangegaan met HammondCare, een innovatieve zorgverlener uit Australië. Doel is de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met dementie en hun naasten.

Onder de naam ‘Stronger Together’ bundelen we onze kennis en expertise over:

  • Het omgaan met complexe problematiek en gedragsverandering bij dementie.
  • De kleinschalige inrichting van locaties voor mensen met dementie, volgens het Australische 'cottage model'.
  • De zorg voor mensen met dementie thuis.
  • We werken samen binnen wetenschappelijk onderzoek.
  • Er komen kennisnetwerken van professionals en mogelijkheden voor onderlinge uitwisselingsstages voor medewerkers van Topaz en HammondCare.

Inleidend webinar over dementiezorg

De samenwerking startte heel toepasselijk op Wereld Alzheimer Dag met een online webinar. Tijdens dit inleidende webinar gingen Topaz bestuurder Lia de Jongh en professor Wilco Achterberg (hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderenzorg bij het LUMC en Topaz) in gesprek met Colm Cunningham (universitair hoofddocent en directeur van het HammondCare Dementia Centre) en professor Susan Kurrle (zij bekleedt de leerstoel Ouderenzorg aan de Universiteit van Sydney). In het webinar, gehost door Marie Alford (hoofd van het HammondCare Dementia Centre) komen onderwerpen aan de orde als:

  • De radicale vernieuwing van de zorg.
  • Kleinschalig zorgen binnen Topaz.
  • HammondCare’s unieke relatiegerichte zorgmodel.
  • De voordelen van de inzet van specialisten ouderengeneeskunde binnen en buiten verpleeghuizen.
  • De geleerde lessen uit het ISOLATE-onderzoek naar de impact van sociale isolatie door de coronamaatregelen binnen de langdurige zorg.