Steun- en consultatieteam

Het Steun- en consultatieteam dementie van het Expertisecentrum Dementie ondersteunt professionals bij ingewikkelde casussen rondom dementie. Bijvoorbeeld als bewoners of cliënten gedrag laten zien waar het team zelf niet verder mee komt.

Samen weet je meer dan alleen! Dat is het uitgangspunt van het Steun & Consultatieteam Dementie. In dit team zitten collega’s van ActiVite en Topaz met kennis en ervaring op het gebied van dementiezorg. Zij kunnen meedenken over ingewikkelde casussen van bewoners in verpleeghuizen en als cliënten nog thuis wonen. Dus ook voor situaties binnen de verpleegzorg aan huis of Ontmoetingscentra kun je het S&C-team inschakelen. Onze ervaring is dat een frisse blik van buiten kan helpen om een nieuwe ingang te vinden in een ingewikkelde cliëntsituatie.

Wat ons betreft is hulp vragen een teken van kracht!

Doe mee!

Zorgprofessionals vragen hulp via een e-mail aan Expertisecentrum Dementie.