Steun- en consultatieteam

Het Steun- en consultatieteam dementie van het Expertisecentrum Dementie ondersteunt professionals bij ingewikkelde casussen rondom dementie. Bijvoorbeeld als bewoners of cliënten gedrag laten zien waar het team zelf niet verder mee komt.

Het Steun- en consultatieteam bestaat uit experts op gebied van dementiezorg van ActiVite en Topaz. Zij hebben kennis en ervaring met bewoners in verpleeghuizen, maar ook in de thuissituatie. Dus ook medewerkers van de thuiszorg, ontmoetingscentra en dagopvang kunnen bij het Steun- en consultatieteam dementie terecht. Net als huisartsen en andere verwijzers.

Doe mee!

Zorgprofessionals vragen hulp via een e-mail aan Expertisecentrum Dementie.