Onderzoek naar dementie

Vanuit het Expertisecentrum Dementie dragen ActiVite en Topaz actief bij aan onderzoek op gebied van dementie.

Onderzoek 'Hartelijk welkom'

In dit onderzoek staat de vraag centraal: hoe kunnen we de overdracht van thuis naar het verpleeghuis verbeteren? Het onderzoeksteam bestaat uit medewerkers uit de thuiszorg en van verpleeghuislocatie Rietveld (ActiVite). Ze onderzoeken hoe de informatieoverdracht en ondersteuning van de mantelzorger tijdens het opnameproces verbeterd kunnen worden.

Onderzoek 'Sociale isolatie in de dementiezorg (ISOLATE)'

Een zeer actueel onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op de langdurige zorg. Daarnaast onderzochten we welke behoeften er in deze periode waren bij mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

Onderzoek 'COMMUNICATE'

Dementie kan cognitieve veranderingen veroorzaken waardoor de communicatieve vaardigheden van mensen met dementie verslechteren. Doel van dit onderzoek is het verbeteren van de communicatie en relaties tussen mensen met dementie en hun naasten, mantelzorgers en zorgmedewerkers. Hiervoor ontwikkelen we een communicatietool die praktische tips geeft.

Onderzoek 'Samen werken aan liefdevolle zorg'

Dit is een participatief actieonderzoek, uitgevoerd in de praktijk en met de mensen over wie het gaat. Op basis van ervaringen van en gesprekken met zorgmedewerkers, naasten en de cliëntenraad is de onderzoeksvraag geformuleerd: hoe kunnen zorgmedewerkers en naasten samenwerken aan liefdevolle zorg voor de bewoner? Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing.