Expertisecentrum dementie

Doel van het Expertisecentrum Dementie is het vergroten van kennis en expertise over dementie. Bij zorgprofessionals, cliënten en hun naasten. Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. En de zorg, begeleiding en behandeling verder te professionaliseren.

Samen met collega-zorgorganisatie ActiVite heeft Topaz in 2019 het Expertisecentrum Dementie opgericht. Zorgkantoor Zorg en Zekerheid steunt het initiatief financieel.

Voortrekkersrol

Vanuit onze voortrekkersrol op het gebied van dementie in de regio Zuid-Holland Noord, willen wij samenwerking stimuleren en zo versnipperde zorg en ondersteuning tegengaan. ActiVite en Topaz leveren vele uren zorg per jaar, bieden scholing en opleidingstrajecten en zijn actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Door deze bijzondere positie kunnen we wetenschap, onderwijs en praktijk beter op elkaar laten aansluiten.

Nieuwe diensten

In onze samenwerking delen we zowel feiten als ervaring. Zo maken we gebruik van elkaars expertise op het gebied van dementie. Daarnaast sluiten we als Expertisecentrum Dementie aan bij wetenschappelijk onderzoek, waardoor we die expertise vergroten. We signaleren hiaten en verbetermogelijkheden in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten in de regio. Vervolgens vertalen we dat naar nieuwe diensten, die aansluiten op behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en professionals.

Jaarverslag