Aanbod dementiezorg

Wat de beste zorg is bij dementie, verschilt per persoon en fase van de ziekte. Topaz heeft het allemaal in huis. Zo helpen we u zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Advies voor cliënten en mantelzorgers

In alle fasen van dementie kunt u bij ons terecht voor advies. Als u zich onzeker voelt, vragen heeft of zorgen maakt, zijn we er voor u. Een gesprek kan al zo veel rust geven. Ook uw partner, familie en andere mantelzorgers bieden we een luisterend oor, informatie en tips. Bijvoorbeeld over het verloop van de ziekte en hoe zij u kunnen ondersteunen.

Specialistische behandeling

Heeft u (para)medische behandeling nodig? Bijvoorbeeld van een fysiotherapeut, logopedist of psycholoog? Onze therapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van klachten die kunnen voorkomen bij dementie. Zoals problemen met bewegen, praten, eten en drinken. En ze helpen u omgaan met de ziekte. De behandelaren ondersteunen ook naasten.

Dagbesteding

Als u door dementie moeite heeft om thuis zelfstandig de dag door te brengen, kan dagbesteding een uitkomst zijn. In ons ontmoetingscentrum brengt u uw dag door met activiteiten die passen bij uw interesses. U bent onder de mensen, blijft actief en uw mantelzorger heeft even tijd voor zichzelf.

24-uurs verpleeghuiszorg thuis: Volledig Pakket Thuis

Heeft u 24-uur per dag verzorging, verpleging of begeleiding nodig? Dan is het mogelijk dit thuis te krijgen via ons Volledig Pakket Thuis. Uw gezondheid en woonsituatie moeten dat wel toelaten. Bij een aantal VPT-teams werken verzorgenden die gespecialiseerd zijn in dementie.

Wonen met zorg

Als het thuis niet meer gaat, kunt u in een van onze verpleeghuizen komen wonen. Met wonen met zorg krijgt u intensieve verzorging, verpleging, begeleiding en zo nodig behandeling. Veilig en vertrouwd, in een huiselijke sfeer.

Dementie en gedragsproblemen

In Topaz Zuydtwijck is een gespecialiseerde woonafdeling voor mensen die naast dementie ook psychiatrische klachten en/of onbegrepen gedrag hebben ontwikkeld. In een veilige, geborgen woonomgeving krijgen zij naast dementiezorg ook psychiatrische begeleiding. Op deze afdeling werken we nauw samen met experts ouderenpsychiatrie van GGZ Rivierduinen.

Vakantiecursusweek Beter Thuis met Dementie

Cursus voor stellen waarvan één van de partners beginnende dementie heeft. Om samen te leren omgaan met de nieuwe situatie. Dit is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie.

Informatie en advies in de Dementheek

In de Dementheek in de bibliotheek in Leiden is alle informatie over dementie te vinden: boeken, folders maar ook hulpmiddelen en een spreekuur met een dementie-expert. Dit is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie.

Advies voor collega-zorgprofessionals

We delen onze expertise graag met zorgprofessionals die op zoek zijn naar extra kennis over dementie. Met huisartsen, de thuiszorg, wijkverpleging en medewerkers van andere ouderenzorgorganisaties. Samen maken we de dementiezorg steeds beter. Dat doen we via het Expertisecentrum Dementie met: