Dementie

Als u dementie heeft, maakt u een moeilijk proces door. Dat is verdrietig en kan frustrerend zijn, ook voor uw naasten. Wij kunnen dementie niet genezen, maar u wel de beste zorg geven en helpen omgaan met de ziekte.

We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met dementie én hun naasten. In alle fasen van de ziekte. Zonder voorbij te gaan aan wat verloren gaat door de ziekte, bieden we zoveel mogelijk ruimte aan wat nog wél kan. Met advies, persoonlijke zorg en specialistische behandeling, willen we deze levensfase zo aangenaam mogelijk maken.

Wie we helpen

  • Mensen met dementie. Bij beginnende geheugenproblemen tot en met vergevorderde dementie. Ook in combinatie met psychiatrische klachten en/of onbegrepen gedrag. Of u nu thuis woont of in een van onze huizen in Katwijk, Leiden, Noordwijkerhout of Voorschoten.
  • Naasten van mensen met dementie die bij Topaz in zorg zijn.
  • Collega-zorgprofessionals, zoals huisartsen, de thuiszorg en medewerkers van andere zorginstellingen.

De dementiezorg van Topaz

Wat de beste zorg is bij dementie, verschilt per persoon en fase van de ziekte. Topaz heeft het allemaal in huis. Zo helpen we u zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Wilt u meer weten over onze dementiezorg? Bijvoorbeeld over hoe de zorg wordt vergoed en hoe u zorg kunt regelen?

Expertteam

Dementie kent veel verschillende vormen en geen vast ziekteverloop. Elke fase vraagt om een specifieke benadering. Het leven begrijpelijk houden voor iemand met dementie, wordt een steeds grotere uitdaging. Net als het herkennen van problemen als pijn en depressie. De ziekte treft doorgaans ouderen. Vaak hebben zij ook al andere gezondheidsproblemen. Denk aan diabetes, artrose of hart- en vaatziekten. Dit alles maakt dementiezorg, ofwel psychogeriatrische zorg, extra complex.

In deskundige handen

U bent bij Topaz in deskundige handen. Wij hebben meer dan zestig jaar ervaring met zorg voor mensen met dementie. Een team van experts biedt de specialistische zorg, behandeling en begeleiding die u nodig heeft. Onze medewerkers werken nauw samen met elkaar, met u, uw naasten en andere zorgprofessionals die bij uw zorg betrokken zijn. Bijvoorbeeld uw huisarts of medisch specialist.

Expertisecentrum Dementie

Samen met collega-zorgorganisatie ActiVite heeft Topaz het Expertisecentrum Dementie opgericht. Doel is het vergroten van kennis en expertise over dementie. Bij zorgprofessionals, cliënten en hun naasten. Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. En om de zorg, begeleiding en behandeling verder te professionaliseren.


Binnenkort start weer een nieuwe vakantiecursusweek 'Beter Thuis met Dementie'

Meer samenwerkingen

Topaz hecht veel waarde aan samenwerking met andere zorgprofessionals en patiëntenverenigingen en het delen van kennis. Samen maken we de dementiezorg steeds beter. Naast de samenwerking met ActiVite in het Expertisecentrum Dementie, nemen we ook deel aan andere (internationale) samenwerkingsverbanden.

Alzheimer café

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Alzheimer Nederland organiseert maandelijks Alzheimercafés. Speciaal voor mensen met dementie, naasten, hulpverleners en belangstellenden. Bezoekers krijgen informatie over dementie en wisselen ideeën en ervaringen uit. Topaz is actief betrokken bij de Alzheimercafés in de regio Katwijk, Teylingen-Noordwijkerhout en Leiden en omstreken. Diverse Topaz-medewerkers zijn daar vaste gespreksleider (kroegbaas).

Zingen als medicijn

Bij Topaz zetten we muziek in voor het welzijn van bewoners met dementie. Een mooi voorbeeld zijn de meezingconcerten van Maartje de Lint. Een activiteit die zowel bewoners, mantelzorgers als medewerkers veel goed doet. Bekijk de impressie van een meezingconcert in Topaz Munnekeweij.

Meer informatie over dementie

Nieuws

10 maart Alzheimer Café over financiën en rechtsbescherming

Financiën en rechtsbescherming zijn belangrijk bij dementie. Voor je wilsonbekwaam bent, wil je al je wensen …

Lees verder

Cursusweek Beter Thuis met Dementie

In de maanden september en november 2021 organiseerde het Expertisecentrum Dementie, een samenwerking tussen …

Lees verder

Topaz start samenwerking met HammondCare Australië

Topaz bestuurder Lia de Jongh heeft samen met de bestuurder van HammondCare, een innovatieve zorgverlener in …

Lees verder

Het Expertisecentrum Dementie komt met een …

Dit najaar komt het Expertisecentrum Dementie met een uniek concept: Beter Thuis met Dementie. Dit is een …

Lees verder