Beroerte (CVA)

Om zo goed mogelijk te herstellen van een beroerte (CVA) is gespecialiseerde zorg in elke fase cruciaal.

Onze medewerkers zijn opgeleid om de best mogelijke zorg te bieden na een beroerte. U leert weer zoveel mogelijk zélf doen en omgaan met wat misschien niet meer lukt.

Wat is een beroerte?

Een beroerte wordt ook wel Cerebro Vasculair Accident ofwel CVA genoemd. Een CVA kan een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. Als een bloedpropje een bloedvat in de hersenen verstopt, is sprake van van een herseninfarct. Een gebarsten bloedvat in de hersenen is de oorzaak van een hersenbloeding.

Onze zorg na een beroerte (CVA)

Het leven verandert na een beroerte. Na de acute ziekenhuisopname kost het tijd om lichamelijk en geestelijk te herstellen van een beroerte. Welke hulp dan nodig is, verschilt per persoon. Topaz biedt in elke situatie de beste zorg na een beroerte. Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld over hoe de zorg wordt vergoed en hoe u zorg kunt regelen?

Expertteam

Een beroerte kent veel verschillende vormen en elk persoon vraagt om een specifieke benadering. Een beroerte treft doorgaans ouderen. Vaak hebben zij ook al andere gezondheidsproblemen. Denk aan diabetes, artrose of hart- en vaatziekten. Dit alles maakt zorg na een beroerte extra complex.

Meer dan zestig jaar ervaring

Bij Topaz bent u in deskundige handen. Wij hebben meer dan zestig jaar ervaring met complexe zorg. Een team van experts biedt de specialistische zorg, behandeling en begeleiding die u nodig heeft. Onze medewerkers werken nauw samen met elkaar, met u en uw naasten en andere zorgprofessionals die bij uw zorg betrokken zijn. Bijvoorbeeld uw huisarts en medisch specialist.

Samenwerken voor betere zorg

We werken binnen Transmuralis (keten CVA) nauw samen met de ziekenhuizen en collega-zorgorganisaties in de regio Leiden en de Bollenstreek en revalidatiecentrum Basalt in Leiden. We stemmen onze zorg op elkaar af. Zo ontstaat één keten van zorg. Geen ‘muren’ en dubbel werk dus, maar één gemeenschappelijk belang: uw gezondheid en welbevinden.