Waarom Topaz

Topaz is er voor mensen die intensieve, specialistische zorg nodig hebben. Voor mensen die door ziekte, ouderdom of een combinatie van die twee, niet meer zelfstandig kunnen wonen of tijdelijk ondersteuning nodig hebben.

We helpen cliënten hun leven voort te zetten zoals ze dat zelf willen, ondanks hun gezondheidsproblemen.

Het hele leven telt

Bent u cliënt bij ons, dan kijken we verder dan uw medische situatie. We weten dat u een rijk leven achter de rug heeft met vrienden, familie, werk, hobby's, passies en uiteenlopende gebeurtenissen en ervaringen. We willen u graag beter leren kennen, want alleen dan zijn we in staat de zorg en ondersteuning te bieden die bij ú past. En daarmee de glimlach op uw gezicht te toveren waar we het allemaal voor doen. Ons motto luidt dan ook: het hele leven telt.

Aandacht kun je goed organiseren

De aandacht die nodig is om het leven betekenisvol te houden, kun je goed organiseren. Met kleine teams, die dichtbij de cliënt staan, creëren we ruimte om elkaar goed te leren kennen. Zo zijn we beter in staat om zorg af te stemmen op de persoon en het moment. Zorg dus die er écht toe doet.

"Vanuit de gedachte 'het hele leven telt' willen we liefdevolle, persoonlijke en hoogwaardige zorg bieden aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag"
Doel van Topaz

Warme vakmensen, frisse denkers

We prijzen ons gelukkig met een inclusief team en een cultuur waar iedereen zichzelf kan zijn. Hoe divers ons team ook is, door 3 belangrijke kernwaarden zijn we allemaal verbonden. Deze kernwaarden helpen ons bij het bereiken van ons doel.

Welkom

We staan dichtbij de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en elkaar. We investeren tijd en aandacht in elkaar en creëren in alles een welkom gevoel.

Vakmanschap

We verstaan ons vak, waarvan we weten dat het continu ontwikkelt. We leren, optimaliseren en maken waar wat we beloven.

Originaliteit

We waken voor routine en gaan er vanuit dat alles altijd beter kan. We staan open voor iedereen die nieuwe oplossingen aandraagt.

Onze routekaart

Om ons doel te bereiken, concentreren we ons de komende jaren op de volgende strategische thema's:

  • Topaz biedt persoonsgerichte zorg vanuit de gedachte dat ‘het hele leven telt’, door kleinschalig zorgen, gastvrije ontvangst en cliënten nog meer te betrekken.
  • Topaz biedt hoogwaardige ouderenzorg aan mensen met een complexe hulpvraag. We focussen op gespecialiseerde zorg en behandeling voor mensen met de ziekte van Huntington, dementie of een geriatrische revalidatievraag en complexe zorg thuis.
  • Topaz zorgt als werkgever dat ‘het hele leven telt’ voor medewerkers en vrijwilligers. We richten ons op vitaliteit, leren en ontwikkelen, werving en leiderschap.

Daarvoor is het nodig dat:

  • Topaz een positieve zorgexploitatie heeft: we houden het huishoudboekje goed in de gaten.
  • Wij onze locaties vernieuwen en verduurzamen.
  • Wij inzetten op sociale én technologische innovatie: we onderzoeken hoe en wat we verder kunnen ontwikkelen, om waarde toe te voegen voor de cliënt.
Animatie strategie 2022-2024