Hoe wordt VPT-zorg vergoed?

VPT wordt vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte en int de eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl leest u er meer over en berekent u de eigen bijdrage in uw situatie. U betaalt zelf uw huisvestingskosten. Voor de meeste behandelingen bent u verzekerd via uw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs van het Cliënt Service Bureau (CSB) kunnen u er meer over vertellen.