Kwaliteit: meten is weten

We willen u graag de beste kwaliteit zorg en behandeling geven. Uitgangspunt is dat onze zorg en behandeling aansluit op uw behoeften en u zoveel mogelijk zelf de regie heeft.

We hopen natuurlijk dat u dit ook zo ervaart. We vinden het belangrijk dat we leren van uw ervaringen. We gaan daarover graag met u in gesprek. Als u dat zelf niet meer kunt, doen we dit met uw naaste. Die betrokkenheid vinden we belangrijk. Het toetsen van onze prestaties op verschillende manieren, helpt ons om voortdurend te leren en te verbeteren.

Cliëntenraadpleging

Jaarlijks vragen we cliënten en/of hun vertegenwoordigers om hun ervaringen met ons te delen. De resultaten van deze cliëntenraadpleging zijn in te zien op deze website en op onze zorglocaties. We bespreken de resultaten met de lokale cliëntenraden en indien nodig zetten we verbeteracties in. Als deelnemers daarvoor toestemming geven, worden de uitkomsten ook vermeld op Zorgkaart Nederland. Overigens kunt u hier altijd een reactie achterlaten over hoe u de zorgverlening ervaart.

Medewerker tevredenheid en LEAN

Jaarlijks kunnen medewerkers via een Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) hun ervaringen delen over werken bij Topaz. Zo weten we of medewerkers graag werken bij Topaz en wat we kunnen doen om de kwaliteit van ons dagelijks werk continu te verbeteren. Verbeteren doen we bij Topaz op een systematische manier, door gebruik te maken van LEAN-werkmethoden.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Topaz voldoet aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hierin staat op welke manier verpleeghuizen aandacht moeten geven aan persoonsgericht zorgen, wonen & welzijn en veiligheid. En dat medewerkers zich richten op leren en verbeteren. In aansluiting op het kwaliteitskader heeft Topaz een kwaliteitsplan. Onze resultaten ten aanzien van kwaliteit verwerken we in een jaarlijks kwaliteitsverslag.

Landelijke kwaliteitsindicatoren

In Nederland is afgesproken dat zorgorganisaties jaarlijks gegevens aanleveren over een aantal zorginhoudelijke onderwerpen: de landelijke kwaliteitsindicatoren. Bijvoorbeeld vastgelegde afspraken over eten en drinken. Een aantal indicatoren is verplicht, een aantal mogen organisaties zelf kiezen. Topaz kiest deze vrije indicatoren in afstemming met de cliëntenraad. Door regelmatig metingen te doen op deze zorginhoudelijke onderwerpen, kunnen we het leren en verbeteren in teams op deze thema's een impuls geven.

Topaz is een gecertificeerde organisatie

De kwaliteit van onze zorgverlening en werkprocessen laten we jaarlijks beoordelen door een onafhankelijke gecertificeerde instantie. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van normen. Op het moment dat we voldoen aan de normen, ontvangen we een keurmerk. Alle locaties van Topaz zijn PREZO gecertificeerd. Het keurmerk ondersteunt de organisatie bij doorlopende kwaliteitsverbetering voor de cliënt, vanuit diens perspectief. De locatie Overduin heeft bovendien het Topcare-certificaat voor de doelgroep Huntington. Elke 3 jaar wordt beoordeeld of de zorgverlening nog voldoet aan de normen voor het Topcare-certificaat. Voor onze geriatrische revalidatiezorg hopen we op korte termijn ook het Topcare-certificaat te halen.

Zelfevaluatie

Op verschillende manieren monitoren we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Daardoor kunnen we zo vroeg mogelijk verbeterpunten signaleren. We laten dat doen door externe onderzoekers maar voeren ook zelf evaluaties uit. Dit doen we onder andere door interne audits op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld medicatieveiligheid. Soms gaat er in de zorgverlening iets niet goed. Dan melden medewerkers dit als een incident. Ieder kwartaal analyseren we deze meldingen en zetten we zo nodig verbeteracties in. Bij een zeer ernstig incident wordt zo nodig de Inspectie voor de gezondheidszorg geïnformeerd. Ook in dat geval wordt onderzoek gedaan om de oorzaak van het incident te achterhalen en vooral te bepalen wat nodig is om herhaling te voorkomen.

Tenslotte

Kwaliteit van zorg is iets waar we met elkaar over in gesprek willen zijn. Wat kunnen we bijdragen? Waar kunnen we van leren? Wat is er nodig om fijn te wonen? Wij werken er hard aan om transparant met elkaar te bespreken wat ertoe doet, wat van toegevoegde waarde is, hoe we vernieuwingen kunnen doorvoeren en hoe we komen tot de beste keuze. Op die manier maken we samen het verschil.