Jaardocumenten

De jaardocumenten worden opgesteld volgens het door het ministerie van VWS voorgeschreven format van het 'Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording'.

Het jaardocument bestaat uit een kwaliteitsverslag en de jaarrekening. De jaarrekening is gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl.

De bijlagen bij de verslagen worden digitaal aangeleverd via DigiMV. Dit bevat vragenlijsten waarin de kern- en productiegegevens van Topaz worden vastgelegd. DigiMV en het tekstuele deel van het jaardocument worden jaarlijks geregistreerd bij het CIBG en zijn in te zien via www.cibg.nl.

Stichting Topaz

Stichting Topaz is op 28 juni 2007 ontstaan uit een fusie tussen zorgorganisaties Duyn & Rhyn en Zorgcentra Vlietlanden. De stichting levert een breed scala aan zorg en diensten in de regio Leiden, Voorschoten en de Bollenstreek.

Bij Topaz werken ruim 1.800 medewerkers en ongeveer 1.000 vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat de 1.400 cliënten van Topaz de zorg, behandeling en aandacht krijgen die zij verdienen. Topaz bestaat in totaal uit 9 locaties. In 8 locaties bieden we verpleeghuiszorg. In de 9e locatie specialistische revalidatiezorg.