Jaardocumenten

De jaardocumenten worden opgesteld volgens het door het ministerie van VWS voorgeschreven format van het 'Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording'.

De jaarverslaggeving bestaat uit een bestuursverslag, verslag van de interne toezichthouders en de jaarrekening. Deze jaarverslaggeving is gepubliceerd via DigiMV en inzichtelijk via www.jaarverantwoordingzorg.nl

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgelegd dat de organisatie een kwaliteitsverslag moet opstellen. Ons bestuursverslag is tegelijk ons kwaliteitsverslag. Het bestuursverslag is daarom als apart document beschikbaar omdat het Zorginstituut Nederland organisaties vraagt om bij de aanlevering van de kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg ook een verwijzing naar het kwaliteitsverslag op te nemen.

Stichting Topaz

Stichting Topaz is op 28 juni 2007 ontstaan uit een fusie tussen zorgorganisaties Duyn & Rhyn en Zorgcentra Vlietlanden. De stichting levert een breed scala aan zorg en diensten in de regio Leiden, Voorschoten en de Bollenstreek.

Bij Topaz werken ruim 1.800 medewerkers en ongeveer 1.000 vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat de 1.400 cliënten van Topaz de zorg, behandeling en aandacht krijgen die zij verdienen. Topaz bestaat in totaal uit 9 locaties. In 8 locaties bieden we verpleeghuiszorg. In de 9e locatie specialistische revalidatiezorg.