Cliëntportaal

Binnen Topaz maken we gebruik van 2 cliëntportalen: Pluriform zorg en Ysis. Via cliëntportalen voorzien we in de wettelijke verplichting om inzage of afschrift van uw zorg- of behandeldossier op elektronische wijze te verstrekken.

Staat de informatie niet in het cliëntportaal of kunt er niet in, dan kunt u de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) of betrokken arts vragen om inzage te verschaffen.

Pluriform zorg

In woonzorgcentrum Foreschate en de verpleeghuizen Haagwijk, Lakenhof, Munnekeweij, Overrhyn, Overduin, Vlietwijk en Zuydtwijck gebruiken we Pluriform zorg.

Pluriform zorg is een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van leverancier Adapcare. Pluriform heeft een elektronisch cliëntportaal. Dit is een beveiligde website waarmee cliënten, vertegenwoordigers en/of contactpersonen op elk moment en vanaf elke plek via de computer inzage hebben in de gegevens die in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) zijn opgenomen. Het gaat daarbij om de afspraken over de zorg en behandeling van de cliënt. Uw EVV'er op de locatie waar u(w naaste) verblijft, kan u vertellen hoe u zich kunt aanmelden.

Ysis

Binnen Topaz Revitel en Topaz360 gebruiken we Ysis, een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van leverancier GeriMedica. De informatie in het dossier is, als u dat wenst, beschikbaar voor u. U kunt inzage krijgen in uw EPD door een afspraak te maken met uw behandelend arts om het EPD in te zien.