Bestuur & toezicht

Stichting Topaz heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede governance code.

De governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Raad van bestuur

De dagelijkse leiding van Topaz is in handen van de raad van bestuur (rvb):

de heer R. (Rein) Souwerbren
voorzitter raad van bestuur

mevrouw M. (Mariëtte) Vos-Lambooy
lid raad van bestuur

Contact
Wilt u contact opnemen met de raad van bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuurssecretariaat@topaz.nl

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het beleid van de rvb en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook geeft de rvt waar nodig advies. De rvt bestaat uit:

  • De heer J.J. (Han) van Esch, voorzitter
  • Mevrouw A. (Anny) Hartstra, vice-voorzitter
  • De heer H. (Herko) Wegter
  • Mevrouw F.H. (Floortje) Schrier
  • De heer E.E.E. (Eric) Bessem
  • Mevrouw M. (Miriam) Heringa

Externe toezichthouder

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is onze externe toezichthouder. De IGJ kan besluiten om ons te bezoeken. Van ieder bezoek maken zij een rapportage. Deze rapportages zijn openbaar en kunt u inzien via hun website.

Cliëntenraden

Wij willen graag weten wat er leeft onder onze cliënten. Alleen zo kunnen we goed inspelen op hun wensen en behoeften. Daarom hebben wij nauw contact met de cliëntenraden van de locaties. Van elke cliëntenraad zit een vertegenwoordiger in de centrale cliëntenraad. Deze komt op voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten van Topaz.