Bestuur & toezicht

Stichting Topaz heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede governance code.

De governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Raad van bestuur a.i.

De dagelijkse leiding van Topaz is in handen van de raad van bestuur (rvb):

de heer A. (Arnoud) Weermeijer
bestuurder a.i.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het beleid van de rvb en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook geeft de rvt waar nodig advies. De rvt bestaat uit:

  • De heer J.J. (Han) van Esch, voorzitter
  • Mevrouw A. (Anny) Hartstra, vice-voorzitter
  • De heer H. (Herko) Wegter
  • Mevrouw F.H. (Floortje) Schrier
  • De heer E.E.E. (Eric) Bessem
  • Mevrouw M. (Miriam) Heringa

Cliëntenraden

Wij willen graag weten wat er leeft onder onze cliënten. Alleen zo kunnen we goed inspelen op hun wensen en behoeften. Daarom hebben wij nauw contact met de cliëntenraden van de locaties. Van elke cliëntenraad zit een vertegenwoordiger in de centrale cliëntenraad. Deze komt op voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten van Topaz.