ANBI stichting Topaz

Stichting Topaz is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft Topaz deze status toegekend, omdat de stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en geen winstoogmerk heeft. Ook aan de overige voorwaarden voor een ANBI voldoen we.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Voor u betekent dit dat schenken aan Topaz belastingvoordelen heeft. Donateurs van Topaz mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. En doet u vrijwilligerswerk bij Topaz, dan doet u onder bepaalde voorwaarden een gift aan Topaz.

Doelstelling van Topaz

Het leveren van zorg en diensten aan ouderen en chronisch zieken.

Raad van bestuur

  • Lia de Jongh, voorzitter
  • Edwin Kalbfleisch, lid

Beloningsbeleid: beloning raad van bestuur en raad van toezicht binnen de kaders van de WNT.

Stichting Topaz

Topaz
Aaltje Noordewierlaan 50
2324 KS Leiden
info@topaz.nl
www.topaz.nl

Kamer van Koophandel: 28116689
BTW: NL818223200B01
IBAN: NL12 RABO 0350609055
BIC: RABONL2U
Fiscaal nummer: 818223200

Publicaties