ANBI stichting Duinbus

Stichting Duinbus stelt zich ten doel de mobiliteit van cliënten van zorgorganisatie Topaz en cliënten van andere organisaties te bevorderen door het ter beschikking stellen van aangepaste vervoermiddelen in het bijzonder auto’s of autobussen.

Stichting Duinbus is afhankelijk van subsidies, giften, donaties, erfstellingen of legaten. Mocht u een gift of donatie overwegen, dan stellen wij dat zeer op prijs. In het jaarverslag dat u hieronder aantreft, vindt u al onze activiteiten en gegevens.

Bestuur

  • De heer D. de Vries, voorzitter
  • De heer A. Gravekamp, penningmeester
  • De heer A.W. Reparon, lid
  • De heer E.J. de Vette, lid

Beloningsbeleid: geen beloning, geen vergoedingen.

Contactgegevens

Stichting Duinbus
Nachtegaallaan 5
2225 SX Katwijk
E-mail: duinbus@topaz.nl
Telefoonnummer: 06 457 675 59
Fiscaal nummer: 803880698

Publicaties