Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Ketenzorg

Een soepel verloop van diagnose tot behandeling en nazorg, door samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Samenwerken in ketenzorg

 

Topaz werkt nauw samen met andere aanbieders van zorg. Diagnose, behandeling, nazorg, extra ondersteuning, maar ook het voorkomen van klachten en een vroege opsporing: alle stappen sluiten naadloos op elkaar aan. Als schakels in een keten. Hierdoor wordt de zorg beter en efficiënter. U bepaalt welke zorg u wilt en van wie.

 

Samenwerkingsverbanden:

  • Transmuralis, netwerk CVA, samenwerking met zorgorganisaties, ziekenhuizen, GGZ en huisartsen.
  • Ketenzorg Huntington West Nederland met LUMC en Rivierduinen (GGZ Duin en Bollenstreek).
  • Huntington Netwerk Nederland. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van de patiëntenvereniging Huntington en 7 VVT-instellingen die Huntingtonzorg leveren, waaronder Topaz.
  • Transmuralis, netwerk dementie waarin naast Alzheimer Nederland, zorgorganisaties, GGD Hollands Midden, ziekenhuizen en huisartsen participeren. Het doel van dit samenwerkingsverband is om in de regio overeenkomstig de vraag van de cliënt een geïntegreerd zorgaanbod voor alle stadia van dementie te kunnen leveren dat voldoet aan de kwaliteitseisen.
  • Transmuralis, netwerk palliatieve zorg. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeteren.
  • GGZ Rivierduinen in het kader van zorg aan cliënten van Topaz met psychiatrische problematiek. Dit betreft zowel mensen die in het woonzorgcentrum wonen als in een verpleeg- en behandelcentrum (pg-plus, sociale geriatrie).
  • Samenwerking met het LUMC en Rijnlands Revalidatiecentrum in het kader van de geriatrische revalidatie in Topaz Revitel.
  • Topaz Overduin is aangesloten bij het Kenniscentrum Korsakov.