Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Dementie & Topaz

De beste zorg in de verschillende fasen van de ziekte, thuis of bij Topaz. Voor u, uw familie en mantelzorgers.

Dementie & Topaz

 

Mensen met dementie maken een moeilijk proces door. Dat is frustrerend en verdrietig, ook voor familieleden. Bij Topaz begrijpen we dit. We kunnen dementie niet genezen, maar we kunnen er wel samen met u en uw naasten voor zorgen dat u zo min mogelijk hinder ervaart van de ziekte.

Met goede opvang en ondersteuning, zorg en behandeling en een zinvolle dagbesteding, richten we ons op wat u wel kunt. Bij beginnende geheugenproblemen en bij (ver)gevorderde dementie. De best mogelijke zorg voor een zo aangenaam mogelijk leven.

Ook zijn we er voor uw familie en andere mantelzorgers. Met advies en ondersteuning.

 
 

Zorgvisie

Bij Topaz willen we weten wie u bent, hoe u leeft, wat u graag doet en hoe u wilt dat uw dag er uitziet. Want alleen zo kunnen we zorg bieden waarbij u zich goed voelt. Uw persoonlijkheid, beleving en levensgeschiedenis vormen de basis voor onze zorg. We leren graag uw verhaal kennen om voor een sfeer en omgeving te kunnen zorgen die zo goed mogelijk bij u past. Familieleden en andere mensen die u goed kennen, kunnen hierbij helpen.

In alle stadia van dementie kunt u bij onze specialisten terecht voor advies. Wij helpen u en uw familie bij dementie.

Gesprek met maatschappelijk werker of casemanager

Als u zich onzeker voelt, vragen heeft of zich zorgen maakt, dan zijn wij er voor u. Niet alleen met zorg maar ook met advies. Een gesprek, bijvoorbeeld met onze maatschappelijk werker, kan al zo veel rust geven.

Advies aan zorgprofessionals

We delen onze expertise ook met zorgprofessionals die op zoek zijn naar extra kennis over dementie. Woont u zelfstandig thuis of in een woonzorgcentrum en wilt u daar blijven wonen, dan brengen we op verzoek advies uit over extra zorg en begeleiding. Zo kunt u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid behouden.

Dementerende vrouw

Dementie is niet te genezen. De best mogelijke zorg die we u kunnen geven is het vertragen en verzachten van het ziekteproces. Met medicijnen en behandelingen.

We wensen u toe dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en leven. Onze zorg kan hieraan bijdragen. Onze behandelaars komen ook bij u thuis, en onze maatschappelijk werkers staan u bij met raad en daad.

Kost het u steeds meer moeite om thuis de dag door te komen, dan is het ontmoetingscentrum dementie misschien iets voor u. Gaat het echt niet meer, dan komt u bij ons wonen. In een beschutte, vertrouwde en veilige omgeving, met zorg in de buurt als die nodig is. Of op onze verpleegafdeling.

Er bestaat nog geen genezing van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Sommige stoornissen en klachten die uit de ziekte voortvloeien, zijn wél te behandelen, of in elk geval te verlichten. Denk aan stoornissen bij maken van bewegingen en het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Ook problemen met communiceren, taal en eten en drinken kunnen worden aangepakt.

Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in dementie.

Ook uw partner, familie en andere mantelzorgers krijgen advies en begeleiding. Onder andere over het verloop van de ziekte, de prognose en de behandeling. En uiteraard over hoe zij u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

jyc4MnN1fY8

Meezingconcerten in de zorg
'Leertraject voor implementatie van zingen als medicijn'

Bij Topaz vinden we muziek heel belangrijk en dat willen we dan ook inzetten voor het welzijn van onze bewoners. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan een filmpje, opgenomen in Topaz Munnekeweij, over de meezingconcerten van Maartje de Lint. Een mooie en goede activiteit, vooral voor mensen met dementie. En dat kun je merken aan de reacties. De concerten worden keer op keer goed ontvangen. 

Mogelijkheden bij Topaz

Wat de beste zorg voor dementie is, verschilt per fase van de ziekte. Topaz heeft het hele spectrum van zorg in huis. Van ontmoetingsmogelijkheden voor mensen met beginnende dementie tot beschermd wonen voor mensen met (ver)gevorderde dementie. We proberen uw leven zo aangenaam mogelijk te maken. En ondersteunen ook uw familie en andere dierbaren bij het omgaan met de ziekte.

 
Gespecialiseerde behandelingen

Stoornissen bij het maken van bewegingen en het uitvoeren van dagelijke handelingen, zijn wél te behandelen. Of in elk geval te verlichten. Ook problemen met communiceren, taal en eten en drinken kunnen worden aangepakt. 

We bieden diverse behandelingen en ondersteuning, waarbij onze behandelaars zich gespecialiseerd hebben in Dementie.

 
Wonen in gespecialiseerde omgeving

Wanneer het zelfstandig wonen niet meer gaat, kunt u bij ons komen wonen. In een beschutte, vertrouwde en veilige omgeving, met zorg in de buurt als die nodig is. Dit kan tijdelijk, in kleinschalige woonvorm, op één van onze afdelingen of als dit nodig is op onze verpleegafdeling.

Van creatieve tot sportieve activiteiten en geheugentraining

In de ontmoetingscentra bieden we dagbesteding door middel van verschillende activiteiten voor cliënten. Zo wordt de mantelzorger ontzien. De cliënt werkt aan het behoud van zijn eigen vaardigheden en zijn normale patroon. Er is geen vastdagpromma. Wij bekijken wat u leuk vindt en wat de mogelijkheden zijn. Tevens is er een speciaal ontmoetingscentra voor jonge mensen (40-70 jaar) met dementie.

 
Tijdelijk verblijf

Heeft u tijdelijk zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat meerdere klachten spelen of omdat uw partner of familie even niet voor u kan zorgen (respijtzorg)? Dan bent u van harte welkom bij Topaz. Bij ons krijgt u zorg die u nodig heeft.

De mogelijkheden die we bieden voor kortdurend verblijf en de voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken, verschillen per locatie. Er is dus altijd wel een locatie waar u zich thuis voelt en waar u de zorg en aandacht krijgt waar u zich prettig bij voelt. Hiernaast staan de verschillende vormen van tijdelijk verblijf en kunt u zien in welke locaties u terecht kunt.

In geval van een noodsituatie, verloopt de opname via de huisarts. Meer informatie over crisisopname staat bij crisisbedden.

Ondersteuning mantelzorger

Zorgt u langdurig en intensief voor uw partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. We helpen u graag om zo lang mogelijk een rol te blijven vervullen in het dagelijkse leven van uw dierbare.  Door u persoonlijk te ondersteunen of de zorg (tijdelijk) van u over te nemen.  Wij maken u graag wegwijs in de zorg over bijvoorbeeld indicatie en vergoeding. Daarnaast organiseert Topaz ook bijeenkomsten voor mantelzorgers waar zij hun ervaringen kunnen delen.

Specialist dementie

drs. Leelani GodewattaSpecialist ouderengeneeskunde

Expertise
Dementie

Leelani: "Het welbevinden van de cliënt met dementie staat voorop. De zorg, begeleiding en behandeling moet aansluiten op de unieke persoonlijkheid van de cliënt met dementie."

LinkedInprofiel Leelani Godewatta

Veelgestelde vragen

 
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.