Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Casemanagement dementie

Met de begeleiding en ondersteuning van casemanagement dementie houdt u overzicht in het zorgaanbod.

Casemanagement dementie

 

Dementie is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor u, maar ook voor uw omgeving. In het beginstadium kan het moeilijk zijn om de juiste wegen in zorgland te vinden en naarmate het dementieproces vordert, wordt de afhankelijkheid van zorgverleners vaak steeds groter. Daarnaast is het in alle fases van dementie belangrijk dat u een goede kwaliteit van leven blijft ervaren. Onze wijkverpleegkundige kan u hierbij begeleiden met casemanagement dementie.

 
 

Casemanagement dementie stap voor stap

Het belangrijkste doel van de casemanagement dementie is het bieden van begeleiding en ondersteuning aan thuiswonende cliënten met dementieklachten en hun mantelzorger(s) (partner, familie of andere direct bij de zorg betrokkenen).

Bij Topaz vervult onze wijkverpleegkundige de rol van casemanager. Hij/zij informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken. Hij of zij speelt in op uw vraag en/of de vraag van uw mantelzorger én op de ontwikkeling van het ziektebeeld, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Hoe meld ik mij aan?

Als u gebruik wenst te maken van casemanagement dementie, kan uw huisarts u hiervoor aanmelden. Ook de geheugenpolikliniek of GGZ instelling, waar de diagnose dementie is gesteld, kan u aanmelden. Na de aanmelding krijgt u via het meldpunt een wijkverpleegkundige toegewezen, die contact met u opneemt en een afspraak maakt voor een eerste huisbezoek.

 

Onze wijkverpleegkundige bezoekt u thuis en bespreekt samen met u de zorgvraag, inventariseert de concrete zorgvragen en informeert u over mogelijkheden. In overleg met u stelt hij/zij vast welke hulp of zorg nodig is.

Plan van aanpak

Samen met de (reeds) betrokken hulpverleners stelt de wijkverpleegkundige vervolgens een plan van aanpak op. U houdt samen met uw mantelzorger de regie, de wijkverpleegkundige biedt ondersteuning en bewaakt de gemaakte afspraken. Door haar/zijn kennis van het ziektebeeld kan de wijkverpleegkundige altijd direct inspelen op potentiële problemen en ontwikkelingen.

 

Casemanagement dementie bij u in de buurt