Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Mantelzorg

We ondersteunen u, zodat u kunt blijven zorgen voor uw naaste zoals u dat gewend bent.

Mantelzorg

 

Zorgt u langdurig en onbetaald voor uw partner, ouder of een ander familielid, vriend of kennis, omdat deze chronisch ziek is of zich om een andere reden niet kan redden? Dan bent u mantelzorger. We helpen u graag om zo lang mogelijk een rol te blijven vervullen in het dagelijks leven van degene voor wie u zorgt, zonder dat deze zorg een te zware belasting voor u is. We stemmen onze zorg en ondersteuning goed af op uw wensen en mogelijkheden. 

Persoonlijke ondersteuning

We ondersteunen u met informatie, begeleiding en geven advies bij het maken van keuzes, het regelen van zorg en houden hierbij rekening met de ontwikkeling van het ziektebeeld van degene voor wie u zorgt. Ook organiseren we regelmatig mantelzorgbijeenkomsten waar u ervaringen kunt uitwisselen met mensen die hetzelfde doormaken.

We kunnen de zorg tijdelijk van u overnemen

Woont diegene voor wie u zorgt nog thuis, dan kunnen we de mantelzorg ook tijdelijk voor u overnemen. Dit noemen we respijtzorg. Bijvoorbeeld als het u even teveel wordt, als u op vakantie wilt of als de zorg niet meer te combineren is met andere belangrijke dingen in uw leven.

 

Dit zijn onze mantelzorgdiensten

Wij ondersteunen u als mantelzorger van mensen die thuis wonen en van cliënten die in één van onze locaties wonen. We maken u wegwijs in de zorg en organiseren speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers. We staan even apart stil bij mantelzorg voor mensen met dementie, chronisch lichamelijke klachten (somatiek) en de ziekte van Huntington.