Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Nieuwe voorzitter raad van bestuur voor Topaz

 

9 juli 2015, Topaz Lia de Jongh benoemd per 1 november

Mevrouw drs.  A.L.R (Lia) de Jongh MM MBA-H is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Topaz te Leiden.  Vanaf 1 november 2015 vormt zij samen met de heer drs. G.J.P. (Joost) Smit de raad van bestuur. 

Samen zullen zij de uitgezette koers van Topaz verder vorm en inhoud geven en zo de kwaliteit van de zorg en behandeling voor de cliënten en hun mantelzorgers blijven verbeteren. 

Lia de Jongh

Lia de Jongh heeft een brede ervaring binnen de gezondheidszorg als behandelaar en als bestuurder. Zij is momenteel werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van Magentazorg. Daarnaast is zij bestuurslid van de brancheorganisatie Actiz.