Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Gerontopsychiatrie binnen Topaz

 

Drie Topaz locaties hebben reeds ruime ervaring met mensen met psychiatrische ziektebeelden en niet-aangeboren hersenletsel. De zorg en behandeling voor deze doelgroep bouwen we op deze locaties uit. Door het inrichten van specialistische afdelingen, geven we de benodigde gedragstherapeutische aanpak binnen een therapeutische setting vorm.

 
 
Inclusiecriteria Exclusiecriteria

Cliënten met comorbiditeit (psychiatrie, somatiek en verzorgingsbehoefte) die op basis van onderstaande criteria in aanmerking komen voor een verpleeg- of verzorgingshuisindicatie (Wlz-indicatie) VV4, VV5, VV7 of LG6.

Cognitieve problemen of een duidelijke dementie staan op de voorgrond.

 

 

Aanwezigheid van chronische psychiatrische symptomen waarbij:

  • geen onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van deze symptomen;
  • geen intramurale psychiatrische behandeling meer nodig of gewenst is;
  • het gedrag redelijk stabiel is en geen heftige escalaties te verwachten zijn.

Acute psychiatrische problemen:

  • niet passend in het chronische beeld;
  • niet eerder gediagnosticeerd.

 

 

 

De cliënt heeft een gecombineerde zorgbehoefte op somatisch, psychisch en sociaal gebied, passend bij een verpleeghuissetting.

Binnen de verpleeghuissetting onbeïnvloedbaar gedrag, dat gevaarlijk of verstorend is naar de groep en/of het woonleefklimaat (bijvoorbeeld frequent agressief gedrag).

Het gedrag van de cliënt is beïnvloedbaar door de structuur binnen de verpleeghuissetting en de professionele begeleiding die we daar bieden.

Actieve verslavingsproblematiek.

 

De behandeling kan plaatsvinden binnen de geldende wet- en regelgeving van een verpleeghuissetting.

 

Behoefte aan bepaalde vormen van dwangbehandeling, die uitstijgen boven de formele mogelijkheden van de verpleeghuissetting (bijvoorbeeld separatie bij gedragsstoornissen).

 

Topaz locaties en aantal plaatsen Gerontopsychiatrie

Met drie locaties spelen we in op de voorkeur van patiënten voor  een woonplek in de stad in Topaz Zuydtwijck òf wat meer dorps en dichtbij de natuur in Topaz Overduin. Topaz Haagwijk is bedoeld voor patiënten voor wie wonen in een woonzorgcentrum geschikt is:

Gebouw

Sociale geriatrie en niet-aangeboren hersenletsel

Verpleeg- en behandelcentrum Topaz Zuydtwijck in Leiden heeft een aparte unit sociale geriatrie voor cliënten met gerontopsychiatrische problematiek en cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.

Aantal plaatsen: 10 plaatsen

Gebouw Overduin

Gerontopsychiatrie en Korsakov

In verpleeg-, behandel- en Huntingtoncentrum Topaz Overduin in Katwijk wonen al meerdere cliënten met gerontopsychiatrische problematiek en Korsakov. Daarnaast heeft Topaz Overduin vanuit de zorg en behandeling van mensen met de ziekte van Huntington ruime ervaring met psychiatrische ziektebeelden. Binnen Topaz Overduin is een specialistische afdeling voor cliënten met gerontopsychiatrie of het syndroom van Korsakov.

Aantal plaatsen gerontopsychiatrie: 21 plaatsen

Gebouw Haagwijk

Gerontopsychiatrie in woonzorgcentrum

In woonzorgcentrum Topaz Haagwijk in Leiden wonen meerdere cliënten met een psychiatrische achtergrond op de somatische afdeling. Het betreft hier cliënten die in lichte mate structuur en begeleiding nodig hebben.

Het aantal plaatsen voor gerontopsychiatrie is niet bepaald, omdat de zorgvraag van de cliënt bepalend is of wonen in een woonzorgcentrum geschikt is.

 
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.