Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

De beste zorg voor uw patiënten

Dat is wat ons beweegt.
Of dat nu in een woonzorgcentrum, verpleeg- en behandelcentrum, revalidatiehotel of gewoon thuis is.

Verwijzers

 

Oudere patiënten en mensen met een chronische ziekte kunnen bij Topaz terecht voor specialistische, multidisciplinaire zorg en behandeling op het gebied van somatiek, psychogeriatrie en Huntington. We denken graag met u mee wat de beste zorg voor uw patiënt is en hoe we die kunnen verlenen. Met altijd het belang van de patiënt voorop.

 
 

Multidisciplinaire zorg en behandeling

 • Behandelpraktijk Topaz: consultatie
  specialist ouderengeneeskunde en eerstelijns behandeling voor kwetsbare ouderen.
 • Crisiszorg: acute zorgbehoefte WLz waarna terugkeer naar huis niet meer mogelijk is.
 • Korsakov: langdurig verblijf voor cliënten met het syndroom van Korsakov.
 • Eerstelijns verblijf (ELV): medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf
  waarna de patiënt in principe terugkeert
  naar de thuissituatie.
 • Gerontopsychiatrie: ouderen met chronisch psychiatrische klachten of niet-aangeboren hersenletsel.

Een overzicht van al onze zorgdiensten en expertisegebieden vindt u in het algemene deel van de website.

Doorverwijzen

Wat leveren we? Waar zijn we in gespecialiseerd en wanneer kiest u om naar Topaz door te verwijzen?

Verwijsprocedure, kosten en wachtlijsten

 

Wilt u een patiënt doorverwijzen naar Topaz? Neem dan contact op met ons Cliënt Service Bureau. Als de patient in aanmerking komt voor zorg of behandeling bij Topaz, dan maken wij de verwijzing zo snel mogelijk met u in orde.

Als u bij het aanvragen van de indicatie voor uw patiënt aangeeft dat Topaz zijn of haar voorkeur heeft, dan nemen wij contact met de patiënt op. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw patiënt alle gewenste documentatie en andere informatie in huis krijgt.

Wanneer het gaat om een verwijzing voor een behandeling, dan vragen wij u het verwijsformulier rechtsbovenaan de pagina in te vullen en het formulier (tijdens kantoortijden) te faxen naar het Cliënt Service Bureau van Topaz (071) 405 69 14.

 
Contact

De meeste kosten voor langdurige zorg in een woonzorgcentrum of verpleeghuis worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor behandelingen en advies van onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist kan een beroep worden gedaan op de zorgverzekering.

Begeleiding en bepaalde diensten thuis worden (deels) vergoed uit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo).

Voor tijdelijk verblijf zijn verschillende vergoedingen, afhankelijk van de situatie van de cliënt:

 • Eerstelijns verblijf (ELV), binnen de zorgverzekeringswet.
 • Kortdurende opname als een patiënt al een Wlz-indicatie heeft.
 • Geriatrische revalidatie met een DBC, binnen de zorgverzekeringswet.
 • Respijtzorg binnen de Wmo, via de gemeente.

Wilt u meer weten over de kosten en vergoedingen? Neem dan contact op met ons Cliënt Service Bureau. Onze zorgadviseurs vertellen u alles wat u wilt weten.

 
Contact

We proberen zo snel mogelijk te helpen. Soms krijgen we zo veel aanvragen dat er een wachtlijst is. Wilt u weten hoe snel uw patiënt of cliënt bij ons terecht kan? Neem dan contact op met ons Cliënt Service Bureau. Onze zorgadviseurs vertellen u precies waar wij op dit moment plaats hebben.

Wilt u alleen een globale indicatie van de wachttijd van een of meerdere Topaz locaties? Deze staan vermeld bij de veelgestelde vragen per locatie. Klik hier om naar alle locatiepagina's te gaan.

 
Contact

Advies en consultatie

   
dr. Victor ChelEerste Geneeskundige Topaz

Expertise
ziekte van Huntington
dementie

Promotie-onderzoek
De behandeling van vitamine D deficiëntie bij Nederlandse verpleeghuisbewoners; 2014 aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Victor: "Vitamine D gebrek komt veelvuldig voor bij intramurale patiënten me de ziekte van Huntington, zelfs als zij veel buiten komen."

Nevenfuncties

 • hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde LUMC.
 • Lid Boerhaavecommissie LUMC, stuurgroep eerstelijnsgeneeskunde voor postacademisch onderwijs aan huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.
 • bestuur Samenwerkende Opleidingen Specialisme Ouderengeneeskunde Nederland. 

LinkedInprofiel Victor Chel

drs. Leelani GodewattaSpecialist ouderengeneeskunde

Expertise
Dementie

Leelani: "Het welbevinden van de cliënt met dementie staat voorop. De zorg, begeleiding en behandeling moet aansluiten op de unieke persoonlijkheid van de cliënt met dementie."

LinkedInprofiel Leelani Godewatta

dr. Susanne de KortSpecialist ouderengeneeskunde

Expertise

 • Eerstelijns behandeling
 • Ethiek

Susanne: "Omdat kwetsbare ouderen langer thuis wonen, staan de behandelaren uit het verpleeghuis de huisarts bij in de best mogelijke zorg en behandeling. Ethiek gaat over wat goede zorg voor een individuele patiënt op een bepaald moment in een gegeven situatie inhoudt."

Publicaties
Susanne is sinds 2012 redactielid van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde en heeft de afgelopen 10 jaar meerdere medisch-ethische publicaties geschreven.

LinkedInprofiel Susanne de Kort

drs. Dianne Kroon-ZemelSpecialist ouderengeneeskunde en Kaderarts Psychogeriatrie

Expertise
Dementie

Dianne: "Ik zet me in om onbegrepen gedrag begrijpbaar te maken en door de juiste benadering hierin met elkaar de kwaliteit van leven van onze cliënten te optimaliseren."

LinkedInprofiel Dianne Kroon-Zemel

dr. Marjolein SteenSpecialist ouderengeneeskunde

Expertise
Palliatieve zorg

Marjolein: "Palliatieve en/of terminale zorg is binnen Topaz maatwerk, afgestemd op de waarden en normen die voor de cliënt en diens naasten belangrijk zijn. Kernelementen hierin zijn respect, behoud van zelfstandigheid en regie over de zorg en behandeling."

 

 

drs. Jacqueline van BeelenSpecialist ouderengeneeskunde

Expertise
Eerstelijns behandeling

Jacqueline: "Ik vind het belangrijk dat de zorg aan kwetsbare, thuiswonende ouderen in samenwerking met de huisarts de aandacht krijgt die het behoeft en dat de vaak complexe problematiek gestructureerd en overzichtelijk in kaart wordt gebracht. In goed overleg met de cliënt en/of zijn of haar vertegenwoordiger kijken we vervolgens of de zorg is afgestemd op de behoefte en de mogelijkheden van de cliënt en diens mantelzorger. Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, mits veilig en verantwoord."

Zorg en kennisdeling vanuit onze expertises

 
Onze samenwerkingsverbanden

 • Transmuralis, netwerk CVA in Topaz Overrhyn, samenwerking met het LUMC, het Rijnlands Revalidatiecentrum en het Diaconessenziekenhuis.
 • Ketenzorg Huntington West Nederland met LUMC en Rivierduinen (GGZ Duinen Bollenstreek).
 • Transmuralis, netwerk Dementie, waarin de instellingen Activite, Alrijne, GGZ Leiden en Marente participeren. Het doel van dit samenwerkings-verband is om in de regio overeenkomstig de vraag van de cliënt een geïntegreerd zorgaanbod voor alle stadia van dementie te kunnen leveren dat voldoet aan de kwaliteitseisen.

We werken samen met ketenpartners, kennisinstellingen en:

 • Stichting Groot Hoogwaak voor (para-)medische zorg in de PG-unit en consultatie en advies door de behandelaren van Topaz.
 • Libertas Leiden voor consultatie en advies door de behandelaren van Topaz.
 • Activite voor consultatie en advies door de behandelaren van Topaz.
 • DSV voor consultatie en advies door de behandelaren van Topaz.
 • Roomburg voor consultatie en advies door de behandelaren van Topaz.
 • Gemiva SVG groep voor realisatie van werkgelegenheid voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Samenwerking met apotheek Noord Hofland voor de levering van medicijnen voor alle cliënten in de verpleeg- en behandelcentra van Topaz.
 • Topaz is lid van AVANT (regionale vereniging van zorgaanbieders in de verzorging en verpleging) en van de Regionale Commissie Gezondheidszorg ZHN (breed samenwerkingsverband gezondheidszorg).
 • GGZ Rivierduinen in het kader van zorg aan cliënten van Topaz met psychiatrische problematiek. Dit betreft zowel mensen die in het woonzorgcentrum wonen als in een verpleeg- en behandelcentrum (pg-plus, sociale geriatrie).
 • Samenwerking met Atlant zorggroep: voor het verder verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten met de ziekte van Huntington vormen Topaz en Atlant een gestructureerd netwerk op het terrein van patiëntenzorg en kennisontwikkeling. De Vereniging van Huntington wordt actief bij deze samenwerking betrokken.
 • Samenwerking met het Rijnlands Revalidatiecentrum (RRC) voor verbetering van de doorstroom van revalidatiepatiënten.

 

Onderzoek en Topaz Academie

We investeren in het verdiepen van onze specialistische kennis. De uitkomsten van nieuw onderzoek passen we toe in onze behandelmethoden. En omgekeerd, de ervaringen die wij opdoen in de praktijk, zijn waardevol voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van behandelingen. Binnen het Topcare initiatief doen we dit met name voor de ziekte van Huntington.

Onze medewerkers krijgen aanvullende opleidingen in de Topaz Academie. Bijscholing en verdieping van hun specialisaties staan hier op het programma. Zo investeren we in onze kennis en betere zorg- en behandelmethoden.

 

Veelgestelde vragen

 • Heeft Topaz ook kamers voor echtparen?

  Ja, in de woonzorgcentra van Topaz (Foreschate, Munnekeweij, Groenhoven, Haagwijk) zijn echtparenkamers. Cliënten kunnen hier verblijven als beiden een indicatie hebben, maar ook als één van de twee een indicatie heeft. De partner zonder indicatie kan een ZZP 0 aanvragen bij het CIZ www.ciz.nl

 • Is er binnen Topaz mogelijkheid om iemand met spoed op te nemen?

  Ja, Topaz heeft hiervoor verschillende mogelijkheden:

  • Als de patiënt na die opname niet meer terug kan naar huis, dan kunt u uw patiënt aanmelden voor crisiszorg. Topaz is de coördinator voor alle crisiszorg Wlz in Leiden en Voorschoten, voor zowel somatische als psychogeriatrische cliënten, gedurende het hele jaar.
  • Als het gaat om en opname waarna de patiënt weer naar huis terug kan keren, dan komt de patiënt mogelijk in aanmerking voor respijtzorg (vanuit de Wmo) of eerstelijns verblijf. Ook dan kunt u bij Topaz terecht.