Meld een klacht

Zit u of uw naaste iets dwars? Of bent u niet helemaal tevreden over de zorg of de gang van zaken op de afdeling waar u/uw naaste verblijft? Dan komen we graag met u tot een oplossing.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen, want we vinden het heel belangrijk dat u zich veilig en prettig bij ons voelt. Van een klacht kunnen we leren en dit biedt ons de kans onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. U kunt er zeker van zijn dat uw klacht vertrouwelijk en discreet wordt behandeld. Op welke wijze en bij wie u uw klacht ook kenbaar maakt.

Bij wie kunt u terecht?

We stellen het op prijs dat u een probleem eerst bespreekt met uw eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV'er) of een teamleider. Komt u er samen niet uit, neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris.

Verschillende klachtenregelingen

Topaz heeft 2 klachtenregelingen:

Algemene klachtenregeling

De algemene klachtenregeling biedt mogelijkheid om over allerlei zaken uw verhaal kwijt te kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij zal met u en Topaz in gesprek gaan en samen met u zoeken naar de beste mogelijkheid om uw klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris heeft daarin een bemiddelende rol. Klachten mogen gaan over alle onderwerpen rond de zorg aan u of uw naaste.

Klachtenregeling Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie) of een soortgelijk ziektebeeld. Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de Wzd.