Praktische informatie voor de verhuizing

Ter voorbereiding op de aanstaande verhuizing informeren wij u alvast over de woonwijzer, een kledingadvieslijst, tips voor het veilig inrichten van appartement of kamer en een verhuischecklist. Uw eventuele vragen naar aanleiding van deze informatie, kunt u stellen tijdens het welkomstgesprek wat plaatsvindt bij of vlak voor de inhuizing.

Legitimatieplicht
Topaz is als zorgaanbieder verplicht om de identiteit van een cliënt vast te stellen aan de hand van een geldig wettelijk identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Bij een (tijdelijke) verhuizing naar Topaz, is het daarom belangrijk dat u op de verhuisdag een geldig identiteitsbewijs kunt tonen. Zonder kan de verhuizing helaas niet doorgaan. Ook tijdens uw verblijf dient u altijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Deze heeft u bijvoorbeeld nodig als u naar het ziekenhuis moet. Wilt u in de gaten houden het identiteitsbewijs tijdig te verlengen als deze verloopt?

Medicatie
We vragen u de medicatie die u thuis gebruikt op de verhuisdag mee te nemen, samen met een actuele medicatielijst. Deze lijst kunt u opvragen bij uw apotheek.
Het is belangrijk dat u een medicijnvoorraad meeneemt, waarmee u minimaal 3 dagen kunt overbruggen. Dat geeft ons de tijd om de medicatie via onze apotheek goed te regelen.
Als u incontinentiemateriaal, verbandmateriaal of dieetvoeding gebruikt, wilt u hier dan ook voldoende van meenemen voor minimaal de eerste 3 dagen? Zo kunnen we ook deze zorg verantwoord overnemen.

Huisarts
Op het moment dat u bij ons komt wonen, wordt de huisartsenzorg overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde van Topaz. Wij zullen zelf contact opnemen met uw huisarts voor een overdracht, hiervoor hoeft u zelf niets te doen.

Reanimatiebeleid
Op de dag van de verhuizing zal u gevraagd worden wat uw wensen zijn ten aanzien van reanimeren, beademen en ziekenhuisopname. Mocht u hierover al iets op papier hebben staan, dan verzoeken we u dit op de verhuisdag mee te nemen. Als u nog niets schriftelijk heeft vastgelegd, vragen wij u hierover alvast na te denken en het eventueel te bespreken met uw naasten.

Paramedische behandeling
Bent u momenteel onder behandeling van een paramedicus zoals een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of diëtist? De behandelaren van Topaz zullen deze zorg overnemen. Voor een goede overgang, is een schriftelijke overdracht nodig. Deze kunt u opvragen bij uw huidige behandelaar en op de verhuisdag overhandigen aan de zorgmedewerker die u ontvangt.

Zorgverzekeringplicht
Het is belangrijk dat u tijdens uw verblijf bij ons verzekerd bent voor ziektekosten. U kunt dus niet uw zorgverzekering opzeggen. Mocht u bijvoorbeeld onverhoopt naar het ziekenhuis moeten, dan heeft u namelijk een zorgverzekering nodig.

Inrichten kamer of appartement
Het appartement/de kamer waar u gaat wonen is ingericht met een bed, nachtkastje, kledingkast en voorzien van gordijnen en wand- en vloerafwerking. Belangrijk is dat de zorgmedewerkers genoeg ruimte hebben om u de juiste zorg te kunnen bieden. Overleg tijdens het welkomstgesprek wat er aan overige meubels meegenomen kan worden.
U kunt persoonlijke spullen meenemen om u meer thuis te voelen, bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, lampen of planten. Als u graag tv kijkt, kunt u die meenemen. Wij zorgen dan voor de aansluiting, hiervoor zal wel een bedrag van uw rekening worden afgeschreven. Zaken die later nodig blijken te zijn, kunnen altijd nog gebracht worden.
Of u zelf mag boren of timmeren in het appartement/de kamer verschilt per locatie. Sluit dit goed kort tijdens het welkomstgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u ook afspreken wanneer het appartement/de kamer beschikbaar komt. Wellicht is het mogelijk de ruimte al voor de daadwerkelijke verhuisdag in te richten.

Kleding en wasservice
U kunt uw was laten verzorgen door uw mantelzorgers of u kunt gebruikmaken van ‘Mijn Waslijn’. Deze wasservice wordt verzorgd door het bedrijf CleanLease. Tijdens het welkomstgesprek ontvangt u meer informatie hierover.
Belangrijk om te weten: u hoeft geen handdoeken, washandjes of beddengoed mee te nemen. Slaapt u liever op uw eigen kussen of onder uw eigen dekbed, dan mogen deze uiteraard mee en maken wij hier verdere afspraken over in het welkomstgesprek.

Hulpmiddelen
Eenvoudige loophulpmiddelen zoals rollator, looprek of krukken dient u zelf aan te schaffen, ook als u bij ons woont. Dit krijgt u niet vergoedt vanuit de ziektekostenverzekering of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verhuizing doorgeven aan de gemeente
U (of uw mantelzorger) dient zelf uw verhuizing door te geven aan de gemeente waar u gaat wonen. Sommige gemeenten vragen om een “verklaring van inschrijving”. Deze kunt u bij het Cliënt Service Bureau van Topaz via de mail of telefoon opvragen, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Met de verklaring kunt u de verhuizing doorgeven aan de gemeente. De gemeente zal u uitschrijven van uw oude adres.
Klik hier om direct een "verklaring van inschrijving" aan te vragen.

CIZ brief
Wanneer u een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) heeft ontvangen vanuit het CIZ, vragen we u deze mee te nemen. Dit is van belang zodat we goed in de gaten kunnen houden dat we eventueel tijdig een verlenging of nieuwe aanvraag kunnen doen.

Rookbeleid
Per 1 juli 2023 heeft Topaz haar regels rondom roken aangepast. Door deze aanpassing ziet het rookvrijbeleid vanaf 1 juli er als volgt uit:
Bewoners die langdurig bij ons wonen mogen roken op de speciaal ingerichte buitenplaatsen. Bezoekers mogen niet roken op het terrein van Topaz. Ook niet in de nabijheid van een ingang.

Eigen bijdrage CAK
Iedereen die gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt een eigen bijdrage aan het CAK. Dit is landelijk geregeld. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK kunt u dit voor uw eigen situatie berekenen: www.hetcak.nl.

Contact
Het Client Service Bureau is maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 088 – 921 2400.