Mantelzorg na verhuizing

Samenwerking tussen mantelzorger en zorgmedewerker

Zorgen doe je samen: een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen u en de zorgverlener is daarbij van belang. U kent uw naaste het beste en weet zijn of haar wensen en gewoonten. Veel mantelzorgers vinden het daarnaast prettig om in deze fase op het gebied van zorg voor uw naaste een rol wilt blijven spelen. Uw rol in het zorgproces noemen we informele zorg. De verzorging die u in de thuissituatie verleende, kunt u vaak na de verhuizing naar het verpleeghuis (in samenwerking) blijven verlenen. Denk aan gezelschap of emotionele ondersteuning, persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden of hulp bij de administratie. Bij verhuizing kunt u met de zorgverlener afstemmen wat u graag wilt blijven doen en wat u kunt betekenen in de zorg voor uw naast