Mantelzorg na verhuizing

Van betekenis blijven als naaste bij Topaz

Wanneer een dierbare verhuist naar Topaz is er vaak al veel gebeurd. Zeker voor de mantelzorgers die de zorg op zich hebben genomen, maar ook voor anderen die betrokken zijn geweest. Met de stap naar het verpleeghuis begint een nieuwe periode waarin het zorgen niet stopt, maar waarin u wordt bijgestaan door zorgverleners die dag en nacht betrokken zijn.

De zorgverleners van Topaz werken graag met u samen. U kent uw naaste het beste en u kent zijn of haar wensen en gewoonten. Met uw hulp kunnen wij uw naaste zo goed mogelijk leren kennen.

Misschien heeft u gewoontes ontwikkeld op het gebied van de verzorging, die u graag wilt voortzetten. Wat voor jullie samen goed werkt, nemen wij niet af. Rondom de verhuizing stemmen wij af met de eerste contactpersoon en de mantelzorger(s). We maken afspraken over hoe we met elkaar samenwerken zodat we weten wat we van elkaar mogen verwachten.

Andere dierbaren kunnen ook een rol spelen, denk aan het houden van gezelschap of het bieden van emotionele ondersteuning. Maar ook bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden of bij de administratie is het fijn als vertrouwde mensen kunnen helpen. Laat ons weten welke rol u wilt spelen. Er is heel veel mogelijk en alle hulp is welkom.

U kunt veel blijven doen voor uw naaste

Wat kunt u betekenen voor anderen en voor de omgeving?