Coronavaccinatie bewoners verpleeghuizen

In de Topaz-huizen hebben de meeste bewoners een eerste en vaak ook tweede vaccin ontvangen. Uiteraard zijn alleen de bewoners met toestemming (van wettelijk vertegenwoordiger) gevaccineerd. Kwetsbare ouderen kunnen vanaf eind november de zogenoemde boosterprik tegen het coronavirus te ontvangen.

Waarom een extra vaccinatie?

Het coronavaccin beschermt tegen het coronavirus. En verkleint de kans om ernstig ziek te worden. Eerder heeft uw dierbare al 1 of 2 twee prikken gehad, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Na een tijdje neemt de bescherming af. Uw dierbare krijgt daarom een extra prik aangeboden, zodat uw dierbare goed beschermd blijft tegen corona. Dit is de zogenoemde 'boosterprik'. Uw dierbare of u als wettelijk vertegenwoordiger moet toestemming geven voor deze vaccinatie.

Welk vaccin?

Het vaccin dat de bewoners krijgen, is van het merk BioNTech/Pfizer. Ook als bewoners eerder een ander vaccin hebben gehad, is dit een veilig vaccin. Wel kunnen zij last kunnen krijgen van bijwerkingen. De wettelijk vertegenwoordigers en bewoners die wilsbekwaam zijn en dus zelf mogen beslissen over vaccinatie, hebben per post een brief ontvangen met informatie over de boosterprik, aanvullende informatie over het vaccin van Pfizer/BioNTech en een toestemmingsformulier.

Keuze doorgeven aan EVV-er

Om te kunnen vaccineren, is toestemming nodig van de bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger. Om de inventarisatie hiervan te versnellen, neemt de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV'er) telefonisch contact op met de wettelijk vertegenwoordiger om de keuze voor vaccineren alvast te noteren in het zorgdossier. Daar waar de bewoner zelf nog kan besluiten of hij/zij gevaccineerd wil worden, bespreekt de EVV'er dat met de bewoner zelf.

Wettelijk gezien is mondelinge toestemming die is vastgelegd in het zorgdossier voldoende om te kunnen vaccineren.

Schriftelijke toestemming

De bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft per post een brief met uitgebreide informatie over de boosterprik en een toestemmingsformulier ontvangen, waarin we vragen om de keuze voor de vaccinatie ook schriftelijk vast te leggen. In het formulier vinkt u aan of u wel of niet akkoord gaat met een derde vaccinatie én of u akkoord gaat met delen van de vaccinatiegegevens met de RIVM. Let op: ook als u geen toestemming geeft voor de vaccinatie, willen wij u vragen dit op het formulier aan te geven en deze naar ons terug te sturen. Dit formulier voegen wij toe aan het dossier van de bewoner.

Controle door een arts vóór toediening van het vaccin

Wij willen benadrukken dat toedienen van de vaccins heel zorgvuldig gaat en wij hierbij geen risico nemen. Voordat een bewoner het vaccin krijgt toegediend, voert de arts nog een gezondheidscontrole uit om te beoordelen of het wel verstandig is om te vaccineren. Als uit de gezondheid of bijvoorbeeld een combinatie van bepaalde medicijnen blijkt dat de bewoner een vaccinatie op dat moment mogelijk niet aan zou kunnen, dan besluit de arts om niet te vaccineren. Wij brengen de wettelijk vertegenwoordiger daar dan uiteraard van op de hoogte. De bewoner ontvangt dus alleen een vaccinatie als de arts denkt dat dit veilig kan.