Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Vrouw tussen loopbars blij zwaaiend

Organisatie

 

Topaz heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht. De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de zorgbrede governance code. De governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Het dagelijks bestuur van de stichting is in handen van de raad van bestuur (RvB).

 
 

Raad van bestuur

Mevrouw drs. A.L.R (Lia) de Jongh MM MBA-HVoorzitter raad van bestuur

Raad van toezicht

De Raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook geeft de RvT waar nodig advies. De RvT bestaat uit:

  • De heer P.C.J. (Peter) Leijh, voorzitter
  • De heer M.L. (Michel) de Haan, vicevoorzitter
  • De heer R. (Rob) Dalmijn
  • Mevrouw K.S.M. (Karin) Hubert RA
  • De heer J.M. (Jochem) Oosting
  • Mevrouw I. (Iris) Bandhoe


Topaz zoekt twee leden voor de raad van toezicht

In verband met het verstrijken van de zittingstermijnen is Topaz op zoek naar twee leden voor de raad van toezicht, één met een profiel op het gebied van ‘Technologie en Innovatie’ en één met een profiel ‘Kwaliteit van Leven’. Het lid met het profiel ‘Kwaliteit van Leven’ wordt geworven op voordracht van de CCR.

Voor het functieprofiel of nadere informatie kunt u op een van de links klikken.


Centrale cliëntenraad

Wij willen graag weten wat er leeft onder onze cliënten. Alleen zo kunnen we goed inspelen op hun wensen en behoeften. Daarom hebben wij nauw contact met de cliëntenraden van de locaties. Van elke cliëntenraad zit een vertegenwoordiger in de centrale cliëntenraad. Deze komt op voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten van Topaz.