Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Kwaliteit

 

Topaz vindt het belangrijk dat u de zorg en behandeling krijgt, die aansluit op uw behoeften en die zo plezierig mogelijk in een aangename en veilige omgeving wordt geleverd. Zorg die volgens de professionele standaard het beste is. Waar scholing van de medewerkers hoog in het vaandel staat.

We werken op verschillende manieren aan het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties.

 
Tevreden cliënten

Een belangrijke graadmeter op het gebied van kwaliteit is natuurlijk de mening van onze cliënten. Jaarlijks vragen we een extern bureau een cliënttevredenheidsmeting volgens de landelijke standaarden uit te voeren. 

Maar ook tijdens uw verblijf en als u bij ons weggaat, vragen we geregeld hoe u de tijd bij ons ervaart/ervaren hebt. Op de websites zorgkaartnederland.nl en kiesvoorjezorg.nl vindt u informatie over de ervaringen van cliënten. Hiermee kunt u onze verpleeghuizen en woonzorgcentra vergelijken met andere verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland.

Zorginhoudelijke kwaliteit

Daarnaast toetsen we frequent de inhoudelijk kwaliteit van onze zorg en behandeling. Jaarlijks doet Topaz mee aan de landelijke zorginhoudelijke indicatoren meting en kunnen we ons vergelijken met de kwaliteit van andere organisaties op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg in Nederland.

Tevreden medewerkers

Iedere 3 jaar doen we mee met de benchmark van een landelijk medewerkertevredenheidsonderzoek. 

 

HKZ-keurmerk

Topaz is al sinds 2007 HKZ gecertificeerd. En in 2015 ontving Topaz Overduin als een van de eerste expertisecentra in Nederland het Topcare predikaat voor de zorg en behandeling van cliënten met de ziekte van Huntington.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is een soort ISO-norm voor de zorgsector. Het HKZ keurmerk geeft aan dat de organisatie:

  • goed georganiseerd is;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.
VMS-certificaat

Topaz Revitel beschikt over een VMS-certificaat. VMS staat voor veiligheidsmanagementsysteem en is bedoeld om de cliëntveiligheid te vergroten en te borgen.  Dit is specifiek bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen, zoals de geriatrische revalidatiezorg in revalidatiehotel Topaz Revitel. De speerpunten op het gebied van cliëntveiligheid zijn: infectiepreventie en antibioticaresistentie, medicatieveiligheid en veilige toepassing van medische technologie.

Interne en externe audits

Jaarlijks wordt door een extern bureau onderzocht of Topaz het certificaat waardig is. Ook voeren we in dit kader zelf twee keer per jaar interne onderzoeken (audits) uit. Bij de externe audit gaat het ondermeer om HKZ, gebouwveiligheid en Topcare. Bij de interne audit toetsen we met name de kwaliteit en veiligheid. De onderwerpen die aandacht krijgen, rouleren. Denk aan mediacatieveiligheid, voedselveiligheid (HACCP) en hygiëne.

Zelfevaluatie

Dit alles is erop gericht om te meten hoe we als organisatie functioneren en zo vroeg mogelijk verbeterpunten te signaleren. In onze management review betrekken we ook de financiële resultaten en personele bezetting, en evalueren we onze strategie.

Verbeterpunten die uit al deze onderzoeken naar voren komen, pakken we in overleg met de cliëntenraad op.

 
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.