Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Klachtenregeling BOPZ

 

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt de onvrijwillige opneming van bijvoorbeeld mensen met dementie of sociale geriatrie in psychogeriatrische verpleeghuizen. Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de Wet BOPZ. Dit betreft klachten die betrekking hebben op:

 • de beslissing om een cliënt wilsonbekwaam te verklaren;
 • de beslissing om het voorgestelde dan wel het overeengekomen zorgleefplan toe te passen ondanks verzet van de cliënt daartegen;
 • de beslissing om middelen en maatregelen toe te passen;
 • de beslissing om het recht op bewegingsvrijheid in en rond de instelling te beperken, anders dan als middel of maatregel; of
 • een beslissing over het niet toepassen van het overeengekomen BOPZ- deel van het zorgleefplan.
 
De klachtenregeling:
 1. Ook in het geval van een klacht met betrekking tot de BOPZ stellen wij het op prijs dat u een probleem eerst bespreekt met uw EVV’er of een teammanager. Zij zullen u in contact brengen met uw behandelend arts. Uw behandelend arts zal samen met de BOPZ-arts van Topaz met u in gesprek gaan over uw klacht.
 2. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager.
 3. De klachtenfunctionaris kan u opvangen en ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via telefoonnummer 06 51753806, e-mail s.jansen-tack@topaz.nl, via de brieven/ klachtenbus in de locatie. Op de afdeling en op webpagina van de locatie vindt u meer informatie over de klachtenfunctionaris.
 4. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost in de locatie, dan kunt zich richten tot de  raad van bestuur van Topaz. U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar:
  Topaz
  t.a.v. raad van bestuur
  Aaltje Noordewierlaan 50
  2324 KS Leiden
 5. Lukt het niet om uw klacht binnen de locatie op te lossen, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de regionale klachtencommissie van AVANT. De regionale klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Het belangrijkste onderscheid tussen een BOPZ- klachtencommissie en de gewone klachtencommissie zit in de volgende aspecten:
  • in de klachtencommissie zitten een arts en een jurist.
  • het oordeel van de BOPZ-klachtencommissie is bindend;
  • iedereen mag een klacht indienen bij de BOPZ- klachtencommissie (bijv. ook medecliënten).

  De beslissingen van de klachtencommissie inzake BOPZ-klachten worden door de BOPZ-arts gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor BOPZ-klachten kunt u ook terecht bij de externe klachtencommissie van Avant, postbus 26 2220 AA te Katwijk, avant-klachtencommissie@ulixis.nl

 6. Als u het niet eens bent met het oordeel van de regionale klachtencommissie, uw klacht een financiële zaak tot een bedrag van
  € 25.000,- betreft en u uw klacht nog niet bij de rechter aanhangig heeft gemaakt, kunt u uw geschil voorleggen aan de landelijke geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG). Kijk daar voor op www.degeschillencommissie.nl.

 
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.